آموزش رازی فراتر از قانون جذب در سایت خوداگاهی بهشت درون توسط محقق فیزیک کوانتوم و متافیزیک آقای مهدی دهقانی

نتایج و نظرات کاربران بهشت درون ,

menuordersearch
beheshtedaroon.com
۱۴۰۲/۴/۲ جمعه
(43)
(0)
نتایج و نظرات کاربران بهشت درون
نتایج و نظرات کاربران بهشت درون

چیزی به نام زمان برای خداوند مطرح نیست زمان فقط تا مدتی برای تو معنا دارد که تو بتوانی خودت را متقاعد کنی وگرنه از وقتی که متقاعد میشوی که راه درست است و شک به خودت راه نمیدهی در همان دم بقول قرآن(کلمح البصر)یعنی به یک چشم برهم زدن متجلی میگردد هرکسی که گفت نیاز به زمان خاص ومعینی است بدانید او خود هنوز در ماتریکس گرفتار است چون اگر خارج شده بود میدید ومشاهده میکرد که چیزی به نام زمان وجود ندارد مهم آگاهی توست هرچقدر ظرف ذهنت آماده تر باشد زمان محدوذتر میشود.آگاهی تو میتواند مقصد را نزدیکتر یادورتر نماید،آگاهی تو میتواند زمان راصفریابرعکس نماید،آگاهی تو مهم است،برای این است که راهکاری که من از آگاهی آموختم به خودم سریعترین زمان را ثابت کرد وهیچکس راجب آن تا به امروز بصورت کاملا شفاف صحبت نکرده است دلیلش هم شاید برای این بوده که اگر هرکسی بداند شاید تبدیل به قدرتی خطرناک گردد اما اگر سبک آموزش از طریق قرآن و کتب الهی انجام گردد او نیات پاک را درخود میپروراند و از آن به نفع خود ومردم سرزمینش استفاده خواهد کرد نه برعکس آن پس بهتر است همه آگاهی را دراختیار گیرند واز آن نتایج نامحدود را بیافرینند.

مهدی دهقانی

 

جذب در عرض یک هفته توسط کاربر شاهکلید
جذب در عرض یک هفته توسط کاربر شاهکلید
بیداری روح و خروج از توهم دانستگی
بیداری روح و خروج از توهم دانستگی
نجات از برزخ نرسیدن
نجات از برزخ نرسیدن
ارسال فرکانس شفا کاربر از راه دور
ارسال فرکانس شفا کاربر از راه دور
جذب مالی و افزایش مشتری
جذب مالی و افزایش مشتری
افزایش محبوبیت و جذابیتجذب ثروت و رفع مسائل مالی نامساعدبهبود روابطتغییرجهان با تغییر و تحول آگاهیافزایش عزت نفس و آرامشمبارکشون باشه خداروشکر بابت قوانین بدون تغییرش
تغییرجهان کاربرمحترم ازدوره شاهکلیدقدرت درون
 نتیجه فرستاده شده توسط خواهر خانم صمدی
خریدجهیزیه بدون پرداخت پول
 نتیجه کاربر محترم خانم خسروی از دوره شاهکلیدقدرت درون جذب سفری لذتبخش
ایجادمسافرت رایگان
 نتیجه کاربر عزیز از دوره شاهکلید قدرت درون
رفع مشکل ازدواج
نتیجه درتمام ابعادزندگی باشاه کلید
نتیجه درتمام ابعادزندگی باشاه کلید
رونق درکسب وکارباشاه کلید
رونق درکسب وکارباشاه کلید
افزایش مشتری بااستفادخ ازشاه کلید
افزایش مشتری بااستفاده ازشاه کلید
نظرونتیجه کاربرازشاه کلید
نظرونتیجه کاربرازشاه کلید
نتیجه آقای قدیمی محترم ازدوره حضوری قدرت درون
نتیجه آقای قدیمی محترم ازدوره حضوری قدرت درون
نتیجه کاربرعزیزازدوره حضوری قدرت درون مشهد
نتیجه کاربرعزیزازدوره حضوری قدرت درون مشهد
نظرکاربرعزیزراجب شاه کلید
نظرکاربرعزیزراجب شاه کلید
نظرکاربرراجب شاه کلید
نظرکاربرراجب شاه کلید
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
پیام دوستان راجب دوره قدرت درون
 تبریک میگم بهتون مریم خانم امیدوارم آزادی را ادامه دهیدزندگی با آزادی زیباست
پیام کاربر قدرت درون حضوری
 آقامحمود توی دوره شرکت نکرده اصلا اون موقع من آموزش نمیدادم فقط یک کلید بهش دادم که موتور قدرت درونش روشن کنه وخداروشاکرم که جدی گرفت و موتور درونش بکار گرفته شد و نتایج عالی گرفت خیلی خوشحالم براتون خداروشکر
نتیجه کسی که فقط یک کلید بهش دادم
 این پیام آقای جهانی حال مارو عالی کرد خداروشکر
نتایج دوره حضوری قدرت درون
پیام کاربرازمطالب سایت
پیام کاربرازمطالب سایت
 استفاده از تمرین آگاهانه قدرت
آقای خسروی ازتهران
 خانم علینژادیکی ازاون اشخاصی بودندکه خیلی امیدنداشتند
نتایج کاربرحضوری قدرت درون
 شرکت کننده دوره حضوری قدرت درون
خانم نوربخت ازکرمان
 خانم آهنگرشرکت کننده دوره حضوری قدرت درون
پیام کاربردوره حضوری
نتایج خانم عبدی دوره حضوری
نتایج خانم عبدی دوره حضوری
تجربه دوره حضوری خانم کبیری از مشهد
تجربه دوره حضوری خانم کبیری از مشهد
 آقای نظری یکی از مغازه دارهای استان خراسان رضوی
افزایش فروش بعداز دوره حضوری
 دوره حضوری قدرت درون
نتیجه آقای عباسی از دوره حضوری
 خداروشکربابت هدایت شدن به سمت آگاهی و ارتباط باقدرت درون
تجربه کاربردوره حضوری
 نتیجه کاربرازدوره حضوری وشفای مادربااستفاده ازبرنامه شفای الهی
نتیجه کاربرازدوره حضوری
نتیجه کاربرازمطالب سایت
نتیجه کاربرازمطالب سایت
 تغییردیدگاه از دوره حضوری قدرت درون
نتیجه ساریناخانم ازدوره حضوری
 نتیجه زهراخانم ازدوره حضوری با سبک متفاوت ازتصویرذهنی
نتیجه کاربرگرامی از دوره حضوری
 نتایج کاربربهشت درون ازدوره حضوری
نتایج کاربرازدوره حضوری مشهد
 نتیجه مربلا خانم از دوره حضوری مشهد(جذب همسر)
نتیجه کاربرگرامی ازدوره حضوری مشهد
 نتیجه آقاسعید ازدوره حضوری یزد
نتیجه کاربرگرامی دوره حضوری یزد
نتیجه وتجربه کاربر بهشت درون
نتیجه وتجربه کاربر بهشت درون
نتیجه وتجربه کاربربهشت درون
نتیجه وتجربه کاربربهشت درون
نتیجه وتجربه کاربر گرامی
نتیجه وتجربه کاربر گرامی
 بعداز برداشتن مقاومت ذهن مطالب را به نحو دیگری درک میکنیم
نتیجه و تجربه دوست عزیزمان
نتایج دوستان از دوره حضوری
نتایج دوستان از دوره حضوری
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتیجه دوستمون از دوره حضوری یزد
نتیجه دوستمون از دوره حضوری یزد
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و تجربه دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
نتایج و پیام دوستان
instagramtelegram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

40 نظر
سمانه مینایی
دوشنبه سی ام بهمن ۰۲
پاسخ
()
()
سمانه مینایی
سلام خدمت استاد عزيزم من توي اين دو هفته بخت با من يار هست خوشبختانه موفق به جذب نتيجه دلخواهم شدم خيلي دوست داشتم وسايل خونه رو همه رو تغيير بدم مخصوصا مبل و يخچال مد نظرم بود اومدم و طبق گفته شما خودم رو تنظيم کردم و خيلي راحت بدون دردسر پولش جور شد خيلي زود من ي هفته نشد رو اين موندم خيلي خوشحالم متشکرم واقعا اين عاليه سپاسگزارم🙏❤
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 خیلی متشکرم و همچنین تبریک میگم خدمت شما احسنت شما فکر کنم هفته قبل هم پیام فرستاده بودین درسته البته یادم نیست گذاشتم رو سایت یا نه اگر امکان داره میشه توضیح بیشتر بدید تا برای دوستان دوره بزارم حتما مفید هست
پاسخ مدیر سایت
سارینارحمانی
یکشنبه دهم دی ۰۲
پاسخ
()
()
سارینارحمانی
باعرض ادب و احترام به اعضاي محترم سايت بهشت درون بويژه آقاي دهقاني استاد خيلي قبولتون دارم حرفاتون همه هم از لحظ علمي و هم استدلالي و هم روحي و معنوي کاملا برام اثبات شده با يک نگاه ساده به تجربيات زندگيم دقيقا موبه مو حقيقت محضه کاش،زودتر به اين سمت هدايت ميشدم شايد بقول شما هرکسي زمان خودش رو داره ولي خوشحالم و خدارو شکرميکنم که زمان منم رسيد و ازاين آگاهي ها مطلع شدم باورکنيد تمام فايل هاتون رو نکته برداري کردم جملاتتون رو نوشتم جلو چشمم گذاشتم به هر کدومشون نگاه ميکنم يک دنيا حرف داره ميشه واسه هر کدومش کتاب نوشت اما شما چقدر خلاصه کرديد و اصل مطلب رو بدون هيچ ابهامي بيان کرديد باعمل به تمرين همفرکانسي به قول شما به تنظيمات کارخانه برگشتم کاملا امنيت خاطرم برگشته هر فرکانسي که طبق فرمولي که گفتيد ارسال ميکنم يا اون مسائلي که ازگذشته يادم مي افتاد و ناراحتم مي‌کرد رو دوباره اصلاح کردم و تغييرش رو ديدم مثلا من با مادرشوهرم چندسال بود رابطه نداشتم وقتي مثل اون داستاني که توي فايل تحقق تخيل گفتيد تمرين کردم انگار همچين اتفاقي ازقبل رخ نداده بود ما توسط مادرشوهرم دعوت شديم و طوري بامن رفتار کرد که انگار با دخترش داره رفتار ميکنه،طوري که همسرم ازتعجب نزديک بود شاخ دربياره🤩🧐🤔بدرستي که ما چه موهبتي داشتيم و استفاده نمي‌کرديم يا بضررمون استفاده ميکرديم ممنون ازتون استاد،اميدوارم همه از اين قدرت هاي درونشون آگاه بشن و ازهر گرفتاري نجات پيداکنند🥰🙏
آرش صفرزاده
یکشنبه دهم دی ۰۲
پاسخ
()
()
آرش صفرزاده
سلام خدمت استاد عشق و آگاهي جناب دهقاني جان واقعا هر لحظه زندگيم سرشار شده از عشق و تجربه هايي که هميشه آرزوشو داشتم هرشب از صميم قلبم توي مراقبه هام براي تمام مردم سرزمينم ارتعاش نور وآگاهي و رو ميفرستم ميگم يعني اگر بدونن که چقدر به بهشت نزديک هستند يک لحظه هم حاضر نمي‌شوند توي اون جهنمي که جامعه و فرهنگ برامون از واقعيت پوچ ساخته اند بمونند بخدا من از وقتي نگرش هاي جديد رو از دوره شاهکليد دريافت کردم هر لحظه دارم توي بهشت خودم قدم ميزنم کاملا رها از هر تنشي کاملا خودم رو محبوب خداوند احساس ميکنم و اين روح پاک خودم رو از هرگونه احساس حقارت و خودکم بيني بدور نگهداشتم تازه دارم طعم زندگي رو بدون هرگونه وابستگي تجربه ميکنم و لذتش رو ميچشم طعم همه چيز برام عوض شده رفتار افراد تغيير کرده محو زيبايي هاي جهان درونم شدم اين رو با هيچ چيز عوض نميکنم الان بهتر متوجه ميشم که بايد عاشق خودن بشي يعني چي تازه ميفهمم چقدر بخودم سخت ميگرفتم و جهانم از روي طبعش سخت ميگرفت بهم الهي همه از اين آگاهي ها باخبر بشوند و بهشت حقيقي را روي زمين هم دردنيا و هم دراخرت لمس کنند خداياهزاران مرتبه شکرت ازوقتي به خودم ساده ميگيرم کسب وکارم هم رونق فراواني گرفته ايده هايي مياد به ذهنم که قبلا اصلا نميومد بقول شما ايده هاي هرمداري متناسب بامدار خودش هست عين حقيقت هست واقعا ازتون متشکرم آزاد شدم🙏🙏🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود به شما آقا آرش عزیز،ورودت به بهشت درونت مبارکت باشه🤴👋
پاسخ مدیر سایت
سودابه صمدی
پنج شنبه هفتم دی ۰۲
پاسخ
()
()
سودابه صمدی
سلام به بهترين معلم علم زندگي آقاي دهقاني خيلي خوشحالم چون ديروز اتفاق شگفت انگيزي برام آفريده شد که دوست داشتم شما اولين نفري باشيد که بعد از خانوادم مي‌شنويد من ماه گذشته رفتم به خواهرم سر بزنم متوجه شدم درگير مشکلي هست گويا براي خريد جهيزيه دخترش يک مقدار پول نياز داشت اما من هم نميتونستم بهش قرض بدم ولي پيشنهاد دادم از روش شما براي حل اين مسئله استفاده کنه اولش مقاومت داشت ولي با نشان دادن نتايج دوستان بهش قبول کرد که از شاهکليد استفاده کنه و ديروز بامن تماس گرفت که براي گرفتن قيمت از جهيزيه به بازار رفته بودن و در بازار يکي از همسايگان قديمي را ملاقات کرده بودند که گويا درحال حاضر صاحب فروشگاه لوازم خانگي بزرگي هست وقتي متوجه مي‌شه که آنها براي خريد جهيزيه به مقداري پول نياز دارند به آنها ميگه اين مسئله را حل شده بدانند بگفته خواهرم از قرار آنها هرماه به تعدادي از افراد کمک مالي مي‌کردند و اين ماه بدلايل نامعلومي هيچ شخص خاصي را انتخاب نکرده بودند و خواهرم جهيزيه را بدون هيچ کم وکاستي بدون پرداخت مبلغي بصورت کامل تحويل گرفت من امروز به گفته شما که واقعا ما در بعد سوم نياز به کارخاصي براي محقق شدن نداريم يقين پيداکردم و خواهرم تصميم گرفت در دوره شاهکليد شما شرکت کنه و شخصا از شما تشکر خواهد نمود.واقعا بخاطر اين قانون از خداسپاسگزارم و همچنين از شما که انقدر ساده همه چيز را توضيح مي‌دهيد بي نهايت سپاسگزارم خيلي خيلي ممنونم از شما
سودابه رفیعی
دوشنبه دهم مهر ۰۲
پاسخ
()
()
سودابه رفیعی
بنام خدايي که جزاوخدايي نيست سلام استاد دهقاني محترم خيلي خيلي خوشحالم که دوره شاه کليد رو خريدم ازشما متشکرم که فرصت خريد اقساطي رو براي من فراهم کرديد واقعا اين دوره ارزش بينهايت فراواني داره اصلا نميشه براش قيمت گذاشت من قبلا از دوره استادعباسمنش استفاده کرده بودم اما آگاهي هاي شما کاملا متفاوت هست کامل کامل هست من ازوقتي به مفهوم قانون شاه کليد آشناشدم تمام علت تماريني که اساتيد ميدادن رو متوجه شدم مهمتر ازهمه اينکه انقدر شفاف شده برام که راحت روي موج و مدار خواستم قرارميگيرم قبلا همش گم ميکردم يادم ميرفت انگار نميفهميدم اصل چيه همش تمريناتم هم از روي وسواس بود براهمين درجا ميزدم هفته پيش اومدم خودم رو تنظيم کردم و اين هفته بعداز۶روز تونستم اون هدفي که ۱سال بدنبالش بودم ونميرسيدم رو جذب کنم واقعا جاي شکر داره خيلي برام جالبه که تنظيم کردن خودمون انقد اهميت داشته ما همش گيرداده بوديم به کارهايي که ميکرديم واقعا سپاس گزارم💫🌷
پاسخ مدیر سایت
سلام خانم رفیعی محترم خداروهزاران مرتبه سپاس که افتادین روی موج خواسته هاتون امیدوارم نتایج بزرگترتون رو هم برای دوستان و ما به اشتراک بگذارید خیلی خوش آمدید به بهشت درونتون🌹🤴👋
پاسخ مدیر سایت
رضاشریفی
جمعه سی و یکم شهریور ۰۲
پاسخ
()
()
رضاشریفی
سلام استاددهقاني بزرگوارخيلي دوست دارم دوباره درکلاس هاي حضوري شماشرکت کنم وازنزديک تمام جذب هايي که داشتم تواين مدت روبراتون بگم چقداين سيستم هوشمندعمل ميکنه وچقد دقيق ميشه زدتوخال من ازوقتي دوره حضوريتون شرکت کردم تا امروز هرلحظه واقعا زندگي کردم ازشاه کليدتون بهره بردم هرکاري ميخوام انجام بدم حتي قبل دوش گرفتن هم بانيت جذب خواسته هام ميرم دوش ميگيرم واقعا معرکه هست ديگه نگران نرسيدن نيستم ميدونم همه چيز طبق برنامه ذهني ميره جلو نه طبق وسواس هاي ذهني يا باورديگران خيلي زندگي لذت بخش شده برام حال ميکنم باخودم که چقدر قدرت دارم واقعا ممنونم ميبوسمتون استاد عزيزم خداياشکرت شکرت
همایون رحمتی
شنبه بیست و هشتم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
همایون رحمتی
سلام جناب دهقان بزرگوار استاد قبلا برنامه نويس مجدد داشتيد توي سايت من از دوتاش استفاده کردم بينظير بودن اما الان اومدم سوميش روبخرم اما ديدم حذف کرديد اگرامکان داره من هزينه رو بزنم به کارت لطف کنيد برام ارسال کنيد توي تلگرام اوندفعه برنامه نويس فراواني و عزت نفس رو تهيه کردم خيلي عالي و زودبازده بودن نتايج فوق العاده وتغييرات شخصيتي ناخوداگاهم زيادشده وخداروشکرکه از راهکارتون استفاده کردم الان هم برنامه نويس ازدواج رو ميخواستم برام ارسال کنيد،متشکرم از لطفتون خداقوت❤🙏
Mahmoodmoazami
جمعه بیست و هفتم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
Mahmoodmoazami
سلام استاداعظم سلام عشق فکرکنم من رو يادتون نياد من محمودهستم الان داشتم توي اينستاميگشتم يکباره بدونه از فايل هاتون روديدم خيلي خوشحال شدم من اسمتون رو هم نميدونستم ازروي چهرتون شناختم مردبزرگوارشماخيلي بمن بطف داشتيد و روزي زيرپل خيابان دماوند بودم ۲سال پيش اگريادتون باشه اتفاقي خداشمارو جلوراهم گذاشت و ازمن فندک خواستيد و بهم گفتيد اگر ي چيزي بهت بگم حاضري انجام بدي و ازين وضع نجات پيداکني من اولش فکرکردم شوخي ميکني من شرکت پخش داشتم که ورشکست شده بودم وناراحت بودم اماجرفتون چنان تاثيري درمن گذاشت که ازهمون لحظه شروع کردم به راهکاري که داديد و الان من دوباره پيش زن وبچم هستم تونستم خونه اي که دوات دست گذاشته بود روش بمن برگردانده شدوطلبکارام همگي به جز دونفر ازظلبشون گذشتندومن ازجايي که اصلافکرشونميکردم کارم درست شد دوباره خانوادم کنارم هستن بخدابايدبيام ببينمت استادبزرگوارمن دوتاماشين خريدم يک ويلاخريدم اوضاعم ازقبل از ورشکستگي هم بهترشده خداپدرومادرتورحمت کنه شيرمادرت حلالت خواهش ميکنم بامن تماس بگيريدکارواجب دارم باهاتون ميخوام جبران کنم لطفاردنکنيد💐
مریم ایوبی
جمعه بیست و هفتم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
مریم ایوبی
سلام استادعزيزمريم ايوبي هستم ازاستان تبريز در دوره حضوري قدرت درون شرکت داشتم من يک مشکلي توي زندگيم داشتم که از بچگي ولم نميکردهميشه باهاش درگيربودم امافکرنميکردم اون بتونه اينهمه عوارض توي زندگيم ايجاد کنه درواقع وقتي مفهوم انرژي رو از طريق شمامتوجه شدم فهميدم که اين مشکل بظاهرکوچک چه دلخوشي هاي کاذبي درونم ايجادميکرده ونميزاشته متوجه اصل بشم وباعث ميشده که هرموقع اميدوارباشم بيادونتايج خوبي روکه فاصله اي نداشت باهام رو خراب ميکردواقعاازتون ممنونم همونجاهم بهتون گفتم که قبلا دوره هاي زيادي رو گوش دادم اما مفهوم انرژي رو اصلا نفهميده بودم وبيخودداشتم دورخودم ميگشتم الان ديگه خيلي رهاترشدم خيلي راحت تر وبدون زحمت شرايط مطلوب به خدمتم مياد پول که قبلا برام بزرگ بود الان خيلي طبيهي شده وخودم رو بيشترشناختم اميدوارم هميشه درسايه پروردگارباشيدکه ماروازين اصل آگاه کرديد🙏
منصورجهانی
دوشنبه شانزدهم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
منصورجهانی
سلام استادآگاهي آقاي دهقاني عزيز واقعا ازتون متشکرم اصلا فکرنميکردم روز اول که اين دوره حضوري اينهمه تغيير در نوع زندگي من بوجود بياره بقول شما صداي خدا بصورت کاملا استريو بگوش ميرسه هدايت هاش رو واضح ميشنوم تمام صداهاي ديگه خاموش شده سکوت وآرامش بوجودم برگشته وشرايط بيرونم که نگم بينظيره فوق العادس معرکه شده خداروصدهزاران مرتبه شکربابت اين همه زيبايي اينهمه عشق ابنهمه ثروت واي اشک شوق امانم نميده زندگي عاشقتم ممنونم خدابهتريناروبهتون بده آقاي دهقاني❤🙏
معصومه نوربخت
پنج شنبه دوازدهم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
معصومه نوربخت
سلام استاد دهقاني عزيز خيلي خوشحال شدم نتايج دوستان رو خوندم من هميشه آرزوم بود منم بتونم نتيجه بگيرم بفرستم اماوقتي دوره حضوري شماروشرکت کردم فهميدم نتيجه گرفتني نيست بلکه کاملا طبيعيه وبقول شماآرزو هميشه آرزوميمونه خداروشکرباتمرين قدرت خيلي هوشمندانه تمام مواردلازم روتويذخودش داره واقعاعالي عمل ميکنه آگاهيمون رونميزاره بپره منم بعدازسه ماه يکسري اتفاقات جالب پشت همديگه قطارشدهم ماشين خريدم هم امسال مسافرت عالي رفتيم خيلي دعاگوتون هستيم واقعاخداشماروفرستادتاماعقده اي نمونيم منم بحرفتون گوش کردم وتاظهورنتايج هيچي نگفتم اينطوري استرس هم نداشتم خيلي ممنونم اميدوارم بازم کرمان بياين خداياشکرت
مجیدخسروی
سه شنبه دهم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
مجیدخسروی
سلام استاددهقاني بزرگواراميدوارم درسايه امن پروردگارهميشه سلامت باشيد،استاد يک مسئله اي اين روزافکرمو درگيرکرده اونم درمورداين هست که باتمرين قدرت خيلي راحت ميتونم اتفاقات روخلق کنم اما ازاينکه آياميتونم براي ديگران هم اينکاروانجام بدم شک داشتم ولي امروز موفق شدم حتي براي يکي ازدوستانم که ميخواست ماشين بخره اماموفق نميشداين نتيجه رورقم بزنم آيابنظرشمااشکال داره يعني دخالت به حساب نمياد ممنون ميشم راهنماييم کنيد،متشکرم
آرزوعلینژاد
جمعه ششم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
آرزوعلینژاد
سلام استادنازنين خداکنه بهم نخنديد چون من پاک همه چي رو خنده دارميببنم اين روزها تقريبا۴ماه از دوره ميگذره و من همش مثل ديوونه ها ميخندم باورم نميشه که انقد احمق بودم وقبلا مسائا رو جدي ميگرفتم خداروشکرازوقتي ديوونه شدم خيلي کسب وکارم گرفته مشتري هام هم آدماي خوش اخلاق تري ميان ديگه مثل قبل مشتري چندرقازي ندارم وخيلي از سردردهام که براي فکرکردن زيادي وحرق خوردن بود ديگه خبري تيست ازشون وکلي اتفاقاي قشنگي که هميشه آرزوم بود للان طبيعي برام داره رخ ميده خداغوضشو هم دردنياوهم درآخرت بهتون بده بحق اين روزهاي محرم هرچي ميخواين بهتون بده خيلي خيلي عاشقتونم به اميدديدار❤🥰
سیماآهنگر
جمعه ششم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
سیماآهنگر
سلام استادعشق اميدوارم که حال دلتون هروزشادترباشه همينطورکه براي ماپرده از رازعالم هستي برداشتيد خداوندهم براي شما پرده از رازهاي بيشتري برداره،ميرم سراصل مطلب که دوروزپيش دقيقاهمونطورکه گفته بودين گفتگوهاي اقوام ازبين رفتند و توانستم براي اولين بار بصورت ملموس تجربه شيرين مشاهده گري روداشته باشم اصلانميتونم وصفش کنم به هيچ چيزشبيه نيست کاملاآشناولي درعين حال ناشناسه خيلي خوشحالم احساس قدرت ميکنم واينکه هيچ چيز نميتونه مانع من بشه براي رسيدن به هرچيزي کاملامتقاعدم کرديدکه من خودم تنهام ولي نه تنهايي که غم داشته باشه بلکه جهاني درمن زندگي ميکنه خداروشاکرم ازدوستم هم متشکرم که منو آوردتوي کلاستون وآزادشدم خيلي خيلي ممنونم🙏🙏🙏
فرزانه کبیری
جمعه سی ام تیر ۰۲
پاسخ
()
()
فرزانه کبیری
سلام استادعزيزم کبيري هستم ازمشهد خيلي دلم براي شما وروزهايي که کلاس داشتيم تنگ شده اون روزها مهمترين روزهاي عمرم محسوب ميشه هروزي که باشماوبچه ها توي دوره بوديم هم آگاهي مون داشت رشدميکرد هم محيط خيلي پاک وزيبا بود،دوست دارم دوباره توي شهرمون تشريف بياريد دوباره همون جمع باز دوره پيشرفته شمارو هم شرکت کنيم نتايج ولذت هايي که از اون روزها دارم تجربه ميکنم خاطره اونروزا رو زيباترميکنه بقول شماوقتي هم که به خواسته هات ميرسي دلت تنگ ميشه واسه اون روزايي که رنج ميکشيديم چقدرسريع ازيادمون ميره خداروشکرميکنم وازخداميخام هرچه زودتربازم مشهدتشريف بيارين،خيلي ممنون ازشماوعلم حقيقي که نشرميدين🙏🙏🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام خوبی خانم کبیری از مشهد چه خبر سلام مارو به امام رضا برسون ولی سعی کن دلت تنگ نشه واسه رنج وگرنه میاد سراغت موفق باشی🤴👋
پاسخ مدیر سایت
میناعبدی
جمعه سی ام تیر ۰۲
پاسخ
()
()
میناعبدی
سلام استادجان خوبي آقاي دهقاني نميدونم چطوري ميتونم تجربياتم رو بگم که کسي فکرنکنه من ديوانه شدم چون اگر طبق عقل قديم بقول شما به اين زندگي نگاکني اصلا قابل مقايسه نيست با اين عقل سليمي که با آگاهي ساخته شده اگر اون تستري که شما داديد رو بلد نبودم نميتونستم به ابن دقت تشخيص بدم که الان اين کارم برطبق کدوم عقل داره انجام ميگيره گرچه ظاهرا تصميمات حال حاضراحمقانه بنظرميرسه امانتايجش بسيارعالي و هيجان انگيزانه تر هست طوري که اطرافيان ميگن عمرا ايندفعه حق باتو باشه اما درکمال ناباوري ميبينن کاملا دقيق و همونطور پيش ميره که من گفته بودم ديگه خودم هم بعضي جاها ميگم زندگي چقدر آسون بوده و ما خودمون رو برگي درباد ميديديم خداروصدهزارمرتبه شاکرم که بادوره تون آشناشدم و شاهزاده زندگيم هستم باخدام عشق بازي ميکنم ازهيچي هم ترسي ندارم چون بقول شماچيزي نيست کسي نيست دوستون دارم خوشبخت تر بشيد هروزالهي ممنونم❤🙏🌷
پاسخ مدیر سایت
سلام درود بر شما آفرین همینه این درسته🤴👋طبیعیه
پاسخ مدیر سایت
سجادنظری
چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۰۲
پاسخ
()
()
سجادنظری
سلام استاد عزيز خيلي خوشحال شدم نظرات دوستان رو خوندم خواستم بگم منم خيلي وقته ميخام نتايجم رو از کلاس حضوري تون ارسال کنم اما هربار تنبلي اومد،اما امروز تصميم گرفتم اينکاروبکنم،ازلحاظ روحي و فکري ديگه مثل قبل فکرنميکنم مسائل روجدي نميگيرم بخودم احترام ميزارم مسائل مادي ام حل شده خداروشکر مشتري هام هروز داره بيشتر ميشه فروشم توي روزاي عادي که بقيه فروش ندارن براي من مثل روزاي شب عيده خيلي از مغازه ها تعجب ميکنن ميان ميپرسن ميگم من طرف حسابم خداست براي همبن درآمدم بيشترميشه بعضياشون ميخندن باورنميکنن اما ممهم نيست برام چون من دارم پول درميارم،خداروشکرکه چشم وگوشم بازشد ازتون خيلي خيلي سپاس گزارم استاددهقاني محترم🙏
پاسخ مدیر سایت
مرسی که بلاخره تصمیم گرفتی بفرستی عزیزم نتیجه هاتو زحمت کشیدی خوبه گفتم همون موقع بفرستید و برکت بدید بهش
پاسخ مدیر سایت
مازیارعباسی
یکشنبه بیست و پنجم تیر ۰۲
پاسخ
()
()
مازیارعباسی
سلام پسرعزيزم آقاي دهقاني محترم اميدوارم هروز حالتون عالي تر باشه که اينهمه حال مارو عالي کرديد،يعني ذکر هرلحظه من شده شکرخدا،برعکس ۵۰سال قبل که همش درحال التماس ودرخواست بودم الان فقط شکرميکنم ازوقتي توي دوره قدرت درون شرکت کردم،همسرم بچه هام تمام افرادي که عمري ازشون دشمن براخودم ساخته بودم الان شدن عزيزاي من همونايي که تاقبل دوره ازدستشون فراري بودم الان ازهرلحظه ارتباطم لذت ميبرم و اين رو لطف خداوند ميدونم که من رو هدايت کردبسمت کلاس حضوري شما و تصاويري که شما برامون از جهان حقيقي توي ذهنمون ساختيد کلا زندگي من يکي رو نگاهم رو آرامش وايمانم رو روابطم رو پشت ورو کرد انقدر از تک تک لحظاتم لذت ميبرم که بغض ميکنم از شدت شادي و شور وشوقي توي وجودم برگشته مثل بچه ها شدم بي پروا و کنجکاو باجريان زندگي همراه شدم،همين الان که دارم مينويسم اشکم روي گوشي چکيد،که از جهنم بيرون کشيده شدم و وارد بهشت حقيقي شدم اين زندگي که الان دارم براي من بهشته من حاضرم همين شرايط روبعدمرگ هم تجربه کنم انقدر کيفيت حال واحساسم تغييرکرده که هيچ وسوسه اي مثل قبل نميتونه دلم رو خالي کند،چون دارم نتيجه اين تغييرات رو ميبينم اون هرچي ميخادبگه من دارم لذت ميبرم مشتري بدنبال من ميوفته نه من دنبال مشتري مگه ديوانم که دست ازتمرينات ساده ولذت بخش بردارم،ازخدابراتون اجردنياوآخرت روميخوام پسرگلم خدا حفظت کنه خداپدرومادرت رو رحمت کنه قطعا اون ها هم بشماافتخارميکنن💐🫂
مجتبی رحیمی
پنج شنبه بیست و دوم تیر ۰۲
پاسخ
()
()
مجتبی رحیمی
سلام استاد دهقاني بنده رحيمي هستم توي دوره حضوري يزد خداتوفيق داد شرکت کنم واين مهمترين انتخاب زندگيم بود خداروشکر به لطف آگاهي که دريافت ميکنم هروز توي تصميم گيري هام مشاور درونيم دقيق بهم ميگه الان چيکارکنم و همش درست درمياد واقعا همچين نعمتي در وجودمون بوده وما در بيخبري زندگي ميکرديم الان ميتونم مثل شما ادعا کنم من خليفه خدا هستم چون نتايج زندگيم با حرفام همخواني داره انگار هيچ چيز نميتونه جلوم مقاومت کنه خدارو شکرميکنم که توي دوره تون شرکت کردم ثواب دتبا وآخرت رو خدانصيبتون کنه که انقدر صادقانه حقايق رو بيان کرديد و مارو باقدرت درونمان آشناکرديد مني که فکرميکردم خداهيچ توجهي بهم نداره الان فکرميکنم خدا فقط داره کاراي منو انجام ميده فقط کافيه اراده کنم فلان چيز روتجربه کنم بقول شما فقط ما زنداني ذهنيت نسل گذشته بوديم که باتمرينات نجات پيداکرديم خداروصدهزاربارشکرشکرشکر🙏❤
پاسخ مدیر سایت
خداروشکر رحیمی جان خیلی ممنون بابت نظر زیبا و نتایج ارزشمندت موفق باشی عزیز دلم🌷🤴👋
پاسخ مدیر سایت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

pinterestwhatsupinstagramtelegram
logo

دفتر مرکزی : تهران - خیابان مدنی-ساختمان نگین
تلفن تماس09390941039