آموزش رازی فراتر از قانون جذب در سایت خوداگاهی بهشت درون توسط محقق فیزیک کوانتوم و متافیزیک آقای مهدی دهقانی

معرفی دوره شاه کلید قدرت خدای درون ,

menuordersearch
beheshtedaroon.com
۱۴۰۲/۵/۲۸ شنبه
(68)
(0)
معرفی دوره شاه کلید قدرت خدای درون
معرفی دوره شاه کلید قدرت خدای درون

دراین دوره شما به شاه کلیدی دست می‌یابید که علت تمام معلول هاست یعنی این همان چیزی است که بر اساس آن تمام تکنیک ها را میسازند و شمارا از پایه اصل آگاه میکند چیزی که در هیچ دوره ای گفته نشده این همان کلیدی است که من را متقاعد کرد و از هر دوره یا کتابی بی نیازم کرد.

نحوه رسیدن به هر جایگاه یا آرزویی را برایت بازگو میکند این دوره تورا به آنکسی که در حقیقت هستی آگاه میکند و شاه کلید تمام تمرینات و تکنیک های و پشت پرده عالم هستی را به نمایش میگذارد.

 

دراین دوره مفهوم زمان از بین میرود و اینکه چگونه تو میتوانی زمان را ازبین ببری را میگوید.

دراین دوره تو به اصلی پی میبری که خودت برای خودت در زندگی ات خدایی میکنی و تحت تاثیر هیچ شرطی قرارنمیگیری چون زمانی که به اصل آگاه میشوی ناخودآگاه به خدای درون متصل میشوی و هرچیزی که میگویی همان میشود این همان شاه کلیدی هست که در دوره های حضوری آموزش میدهم و نتایج آن همه را شگفت زده نموده است دراین دوره شما به یاد می‌آوری که چه کسی هستی و خنده دارترین چیز در زندگی ات نگرانی یا نشدن میشود چون شما خودرا به یاد مئ آوری و قدرت میگیری و از همه مهم تر شاه کلیدی که به تو داده میشود هر اعدامی را از دارمجازات نجات میدهد هر مریضی را به سلامتی هر فقیری را به ثروت هر زندانی را به آزادی هر ناآگاهی را به آگاهی هر ذلیلی را به عزتمندی و هر آرزومندی را به آرزویش میرساند چون این اصل است و بقیه همه حاشیه است.

کسی که دراین دوره شرکت میکند و از این اصل آگاه میشود خودش تیدیل میشود به درجه استادی و جواب تمام سوالاتش راخواهد گرفت و دیگر جای هیچ سوالی باقی نمیماند.

 

تمام کسانی که قبلا در هر دوره ای شرکت کرده اند و نتیجه خاصی نگرفتند با دیدن این دوره به تمام نقص های خود پی خواهند برد درواقع به نقص های آموزش ها و شرط های محدودکننده قبلی آگاه خواهند شد.

من شالوده اصل جهان هستی را بدون هیچ ترسی بیان کردم تا اینجا آخرین جایی باشد که تو به دنبال راهکارمشکلاتت میگردی اینجا متوجه میشوی که چه چیز اصل است و دیگر وسواس فکری نخواهی داشت که آیا به هدفت میرسی یا خیر اینجا متوجه میشوی که منظور از احساس چیست منظور از تصویرذهنی چیست و متوجه میشوی که چرا بعضی ها نه تصویر ذهنی میگیرند نه مینویسند نه تمرین خاصی انجام میدهند اما براحتی به خواسته هایشان میرسند.

این قول را به هرکسی که از این محصول استفاده میکند را میدهم که به شاه کلیدی دست پیدا میکنی که جواب تمام معماهای زندگی ات خواهد بود.

 

 

این دوره بی نهایت اززشمند است به همین دلیل بصورت سیستمی و اتوماتیک هر چند روز افزایش قیمت ۳۰درصدی را خواهد داشت به همین دلیل پیشنهاد میکنم که هرموقع وارد سایت شدند این دوره را تهیه کنند چون قیمت پایه بسیار مناسب است و قیمت افزایشی تنظیم شده پس منتظر نباشید که قیمت پایین تر شود بلکه بصورت افزایشی تنظیم شده فقط این را هم بگویم که این دوره بیش از میلیاردها تومن می‌ارزد چون من ۳۴تا دوره از بهترین اساتید داخلی و خارجی و خواندن تمام کتاب های این حوزه و ارتباط با فیزیکدانان به این اصل که چکیده تمام این تحقیقات است پی بردم و آن را بمدت دوسال در تمامی ابعاد زندگی خودم و اطرافیانم مورد آزمایش قرار دادم و پس از اینکه از لحاظ مالی و روابطی و سلامتی و هرچیزی که تصورش را میکنی پیشرفت را مشاهده کردم و به اطمینان رسیدم شروع به آگاه کردن دیگران از این قدرت نمودم من زمانی شروع به آموزش این آگاهی کردم که نیازمالی نداشتم وگرنه بااین قیمت جزئی در اختیار دیگران قرارنمیدادم چون خودم سالها هزینه کرده بودم و کلی زمان گذاشتم تا متوجه بشوم اما چون نیاز مالی نداشتم و دوست داشتم دیگران هم در زندگی خود رشدوپیشرفت کنند آن را باهزینه اندک دراختیار شماقرارمیدهم من دراین دوره باورهای محدودکننده بهترین اساتید راهم ازمیان برداشتم چون وقتی به اصل آگاه میشوی کاملا متوجه میشوی که چه حرفی محدودکننده هست یا آزادکننده حتی اگر آن حرف را از بهترین دانشمند جهان بشنوی تحت تاثیر آن قرارنمیگیری حتی توی دوره از مثال های منفی از گفتن باورهای خودم خودداری کردم چون میدانم که این به ضرر مخاطب است من فقط از اصل که کاملا منطقی و ریاضی است صحبت کردم علت اینکه دوستان رضایت دارند همین آزادی است که در این آگاهی نهفته و این دوره شناخت شمارا نسبت به خودت و به خداوند و نگرش شما را نسبت به دنیا کاملا تغییر میدهد حقایقی که گفته میشود اسراری است که خداوند به شکل های متفاوت گفته اما ما بدلیل عدم شناخت صحیح دچار سوتفاهم شدیم.

 

امیدوارم بتوانید ازین فرصت مناسب استفاده کنید و مطمئن هستم بعد ازین شما دیگر نه نیازی به استاد خواهید داشت چون استاد درون است و پادشاهی درون است و شما وارد این قلمرو خواهید شد.

این دوره از۸قسمت شروع شده وتا بیشتر از ۲۰قسمت ادامه خواهد داشت.

 

لطفادوستانی که این دوره را تهیه میکنند بلافاصله بعدازاتمام آن نظرخود را نسبت به آگاهی و شاه کلید داده شده درهمین قسمت معرفی دوره درج نمایید.

تغییر در تمام اوضاع زندگی فقط با انجام فرمول شاهکلید
نتیجه آقای اکبری از شاهکلیدقدرت درون
تغییرجهان با شاهکلید
تغییرجهان با شاهکلید
 نتیجه کاربر عزیز از دوره شاهکلید قدرت درون
رفع مشکل ازدواج
 نظرونتیجه آقای مردانی ازدوره شاهکلیدقدرت درون
جذب۳۵۰میلیون پول
 نظرآقای معصومی محترم راجب دوره شاهکلیدقدرت درون
سرعت در تجلی رویدادها
تغییرروابط درخانواده باشاهکلید
تغییرروابط درخانواده باشاهکلید
نظرونتیجه آقاعادل درمورد شاهکلید
نظرونتیجه آقاعادل درمورد شاهکلید
نظرونتیجه آقاشاهرخ از شاهکلید
نظرونتیجه آقاشاهرخ از شاهکلید
درآمد۳برابری درهفته اول کاری
درآمد۳برابری درهفته اول کاری
شلوغ شدن مغازه بااستفاده از شاه کلید
شلوغ شدن مغازه بااستفاده از شاه کلید
نتیجه زیبای آقای فلاحی ازشاه کلید
نتیجه زیبای آقای فلاحی ازشاه کلید
نظرزیبای خانم گشانی راجب دوره
نظرزیبای خانم گشانی راجب دوره
نظرزیبای خانم رفیعی ازشاه کلید
نظرزیبای خانم رفیعی ازشاه کلید
تغییرارتعاش ناخوداگاه باگوش کردن شاه کلید
تغییرارتعاش ناخوداگاه باگوش کردن شاه کلید
افزایش در مشتری باشاه کلید
افزایش در مشتری باشاه کلید
 رونق درکسب وکار و برکت در زندگی ایشان در استفاده کردن از شاه کلید بصورت آگاهانه
معجزه شاه کلید برای خانم مخبری محترم
 خانم رسولی ثابت کرد که زمان فقط یک محدودیت ذهنی است که از طریق اطلاعات محدودکننده القاشده است
دومین معجزه شاه کلید درهفته اول استفاده از شاه کلید
نتیجه آقانادربعداز۲۰روز ازدوره شاه کلید
نتیجه آقانادربعداز۲۰روز ازدوره شاه کلید
نظرخانم حسینی راجب شاه کلیدقدرت درون
نظرخانم حسینی راجب شاه کلیدقدرت درون
نظرآقای احمدی ارجمندراجب دوره شاه کلید
نظرآقای احمدی ارجمندراجب دوره شاه کلید
نظردوست عزیزمون آقاامیرحسین راجب شاه کلید
نظردوست عزیزمون آقاامیرحسین راجب شاه کلید
نظرخانم محمودی عزیزراجب دوره
نظرخانم محمودی عزیزراجب دوره
نظرخانم بختیاری راجب دوره شاه کلید
نظرخانم بختیاری راجب دوره شاه کلید
نظرخانم بابایی عزیز
نظرخانم بابایی عزیز
نظردکترارجمندیان عزیزراجب شاه کلید
نظردکترارجمندیان عزیزراجب شاه کلید
نظرمهساعزیزراجب دوره قدرت درون
نظرمهساعزیزراجب دوره قدرت درون
نظرشیماعزیزراجب شاه کلید
نظرشیماعزیزراجب شاه کلید
نظرارغوان عزیزراجب شاه کلید
نظرارغوان عزیزراجب شاه کلید
نظرخانم زواره عزیز
نظرخانم زواره عزیز
نظرفرهادعزیز
نظرفرهادعزیز
نظرآقای برزگرعزیزراجب دوره شاه کلید
نظرآقای برزگرعزیزراجب دوره شاه کلید
نظرآقامهدی عزیزراجب شاه کلید
نظرآقامهدی عزیزراجب شاه کلید
نظرمهیارعزیز
نظرمهیارعزیز
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
نظرشماراجب شاه کلید
instagramtelegramtelegram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

70 نظر
رویاوطندوست
دوشنبه هفدهم اردیبهشت ۰۳
پاسخ
(3)
()
رویاوطندوست
وجود پرمهرتان شاد و پرنور باد استاد محترم آقاي دهقاني خيلي خوب و عالي هستيد تبريک ميگم به اين همه جسارت و شهامت که مطمئن هستم همه ما با اين آگاهي ها ميتوانيم وجودي سرشار از عشق و فراواني و مهر و نور خدا را در خود تجلي دهيم و اين معبد زنده را از هرگونه ترس و غم در پناه خدا محفوظ داريم خيلي جريان زندگيم روغنکاري شده نرم شده از مدل قديمي خارج شدم الان ارتقا رو نه تنها حس بلکه مشاهده ميکنم ۳ماه پيش اصلا شرکت کردم براي منزلي که از دست داده بوديم و با تمام انکارهاي بيروني من طبق دوره رفتم جلو تا ديروز راجب موضوع مالکيت خانه خود که بدليل کامل نبودن مدارک اين خانه داشت از ما گرفته مي‌شد يک نامه اومد که با آوردن قولنامه که قبلا مورد قبول نشد گفتند که دونفر هم شاهد آورده شود اين خانه را برمي‌گردانند و اين اصلا انگار دنيا رو بهم دادن خيلي خداروشاکرم که ايمان بخش هميشه پيروزه و متشکرم که فهميدم معني ايمان رو معني تجلي کردن رو معني زندگي رو خداروشکر بابت همه چيز از شماهم کمال قدرداني رادارم ممنونم استادمحترم خيلي شمازحمت کشيديد وبراي ماارزشمند هستيد❤🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود🤴👋 زنده باشید خیلی خیلی خداروشکر بابت قانون بدون تغییرش بابت رحمتش که همیشه شامل بنده هاش میشه و خدا میگه برما لازم است که مؤمنان را نجات دهیم این برمالازم شده یعنی کسی که مارا باورکرده را رهانمیکنیم شایدشواهدچیزدیگه ای بگه ولی اگر باورش کرده باشی هرکاری ممکن است🕊🎯🎊
پاسخ مدیر سایت
شهاب رحمتی
شنبه پانزدهم اردیبهشت ۰۳
پاسخ
(3)
()
شهاب رحمتی
با عرض احترام و ارادت به رهبر آگاه و شايسته همراه هميشه در صحنه حاضر استاد عزيزم آقاي دهقاني خيلي خيلي زحمت دادم بهتون شما برادري کردي برام هروقت خواستم راهنماييم کنيد دريغ نکردين و بدون هيچ چشمداشتي همه جوره به من کمک کردين تا از،بحران پيش رو عبور کنم باورکنيد خداشمارو برامون رسوند که جملاتتون توي اين روزهاي اخير درگوشم تکرار ميشد و بهم قوت قلب ميداد آگاهي دوره شاهکليد بينظيره نميشه ايمان نياورد من هيچ رقمه نميتونستم توي شرايط بد خودم رو کنترل کنم و تحت تاثير قرار ميگرفتم و همين باعث مي‌شد بيشتر توي اين سيکل بچرخم اما باقدرت کلام و قاطعيت و آياتي که ارائه داديد من ديگه چاره اي نداشتم دقيقا مثل شما که گفتيد ديگه نميتونستيد نپذيريد منم تسليم شدم اين نور آگاهي پيشاپيش مسيرم رو برام روشن کرده از اون بحران و کشمکش بدهکاري خلاصم کرد نميشه تشکري شايسته اين عشق پيدا کرد کلمات کم مياره فقط ميگم ممنونم خدادحفظتون کنه داداش گلم برادربزرگم❤🥰🤲خداروصدهزارمرتبه شکربابت شنيدن اين آگاهي🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود شهاب جان🤴👋 خیلی خوشحالم برات بسیار عالی آفرین دیدی گفتم همه چیز اوکی هست عزیزم خداروشکر که نتونستی بهونه پیداکنی😉
پاسخ مدیر سایت
مهدی جلالی
یکشنبه نهم اردیبهشت ۰۳
پاسخ
(4)
()
مهدی جلالی
باز هم سلام به دوست داشتني ترين آدم روزگار سياهم که با آگاهي الهي روزگار سياهم رو سفيد کرد مثل برف آقا من گفتم زود برميگردم البته بي انصافي کردم چون ده روز دير اومدم راستش گفتم حاضرم قسم بخورم آخرين نتيجه اي که فرستادم يادته استاد الان تقريبا ۶۳روز ميگذره ولي ۱۰روز پيش من موفق شدم هم دفترم رو همونطور که تنظيم کرده بودم گير آوردم ولي ي جورايي دودل شدم بخاطر جاش اما امروز متوجه شدم پشت مغازه من سه تا مدرسه هست که هيچکس کاري شبيه به من نداره اين طرف ها فهميدم که بايد يک برچسب زميني بخرم و تا در مغازه بچسبونم رو زمين تمام اينارو قشنگ مي‌فهميدم و حتي همينم با يک قيمت ارزون برام رديف شد اينکارو کردم و قتي ظهر شد تمام دانش آموزان اين مدرسه رو خدا انگار دستشون رو گرفته بود آورد در مغازه نميدونستم اينارو راه بندازم يا گريه کنم از خوشحالي همشون از خداشون بود که من اينجا مغازه زدم مغازه اجاره مفت چون هيچکس نتونسته اينجا پول بسازه ولي وقتي طبق فرمول خدا بري جلو کيه که دستشو بگيره الان جييييييغ بزنم برااااااات استاد جونم دوستت دارم خيلي مردي بامرام دست خدا پشت و پناهت باشه🙋‍♂️🙏🌷بازم زود ميام قسم نمي‌خورم چون ميدونم باورم داري ديگه پس فعلا حق نگهدارت🥰
پاسخ مدیر سایت
سلام آقامهدی گل🤴👋 خوشحالم خیلی اعتمادبنفس و روحیه کاملا متفاوتی رو دارم در تو می‌بینم تبریک میگم بابت این رشد و پیشرفت خوشبحال کسانی که انجام دادند،باورت دارم آفرین👈❤
پاسخ مدیر سایت
سهیلا درخشان
یکشنبه نهم اردیبهشت ۰۳
پاسخ
(4)
()
سهیلا درخشان
سلام جناب دهقان عزيز خيلي نميخام نظرم طولاني بشه فقط خواستم اين رو از طرف يک آدمي که از تمام راه هاي عجيب و غريب و گرون قيمت تا حلقه و دعانويسي و هر چي اسمش رو بزاري براي مشکلي که سالهاست بعد ازدواج گرفتارش بودم دست به دامن شده بودم ولي انگار قبلش همه راه هارو ميرفتم که اومدم اينجا ديگه جايي نمونده باشه من ۶ماه پيش باسايت شماآشناشدم اونموقع قيمت دوره نصف بود ولي ذهنم اجازه نداد بيام و منو دنبال خودش کشوند به سمت ديگه اي و باز نااميدتر شدم و باخودم گفتم يعني بايد تاآخرعمر بااين مشکل بسازم بعدشام يکي از دوستام که در جريان مشکلم بود يه دونه از پست هاي شما از،طريق ايتا فرستاد برام تا باز کردم فيلم انگار به عقب برگشت و ديدم که ۶ماه پيش خدا منو هدايت کرد ولي من حريف ذهنم نشدم الان هفته سوم هستم و خداروشکر طبق فايل نگرش شاهکليد شروع کردم نه تمرين خاصي انجام دادم نه چيزي نوشتم و امروز رفته بودم پيش دکتر زنان و خبري از کيست بدخيم داخل رحم که مانع بارداري ميشد نبود دکترم شوکه شده بود ولي من ميدونستم که خدا کارش رو ساخته و منم ميتونم بعد۱۱سال به آرزوم برسم مادرم و همسرم خيلي از شما و آگاهي شاهکليد تشکر کردن و خودم که نميدونم چي بگم فقط ميتونم بگم خدا ما رو هدايت ميکنه ولي شک هاي ذهنمون اجازه نميده بهش اعتماد کنيم وگرنه من الان ۶ماه باردار بودم اما خدارو شکر واقعا نميدونم چطور ميشه خدارو شکر کرد😢😭😭😭❤❤❤🙏🙏🙏🙏🙏🙏خداجون ممنوووووووووونم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💖💖💖🌷🌷
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 خداروووووووشکر🙏خیلیییییییی خوشحالم برات حمد و ستایش خدایی را که هدایت کرد ما را به این صراط مستقیم راهی که نعمت ها فراوان هستند دراین راه🙏
پاسخ مدیر سایت
فرزادشکری
یکشنبه دوازدهم فروردین ۰۳
پاسخ
(8)
()
فرزادشکری
سلام استاد خوب هستيد انشاالله ميخوام يکي از نتايجم رو با تکرار شاهکليد در اين روزهاي ابتداي سال با شما به اشتراک بگذارم ميدونم که شايد براي شما چيز عجيبي نباشه ولي حق بديد که براي من که در طول عمرم بيشتر از ده ميليون توي حسابم نديدم هميشه به وسط برج نرسيده ته مي‌کشيد ولي امسال با تجربه اي که هم توي کارگاه داشتم واقعا سطح فرکانس خودم رو کاملا احساس مي‌کردم که بيش از چيزي که درطول عمر تجربه کردم قرارگرفته و هيچ رقمه نميتونستم درک کنم چطور تا امروز من با اين سطح درآمد زندگي ميکردم چرا واقعا خودم را با اين سطح قانع کرده بودم انگار شوک بهم وارد شده بود و توقعم رفته بود بالا بصورتي که دلم نميخواست برم سرکارقبلي ولي چون شما گفتيد سرخود تصميم نگيريم و سرکاربريم از پنجم که تعطيلات ما تمام شد رفتم باکمال ناباوري ارتقاء پيداکردم و بعنوان سرپرست انتخاب شدم و حقوقم تقريبا پنج برابر قبل افزايش پيدا کرد آخه اينجا به اين راحتي ارتقاء نميدن وحتما رزومه خيلي بالايي نياز هست ولي شماگفتيد هيچ چيزي نياز نيست و همينطور هست واقعا خداروشکرميکنم که اين لطف رو درحق من داره که به اين سمت هدايت شدم خيلي خيلي ممنونم ازشما نميشه باهيچ کلمه اي جبران کرد آگاهي هاي اين دوره شاهکليد و کارگاه که ديگه اصلا معرکه بود واقعا اميدوارم هميشه موفق باشيد❤🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود فرزادجان🤴👋 خداروشکر،خیلی خیلی خوشحال شدم بابت ارتقاء شغلی این حق تو هست به این آگاه باش و کاملا طبیعی هست چون شما آگاهی خودت را تغییر دادی و تمرینات را جدی گرفتی پس این انعکاس کاملا طبیعی هست شما درجای درست کار درست را انجام دادید امیدوارم بازهم ازاین خبرها بشنوم ازت ادامه بدید فقط🙏❤
پاسخ مدیر سایت
مهیارشکوهی
دوشنبه ششم فروردین ۰۳
پاسخ
(10)
()
مهیارشکوهی
يار در خانه و ما گرد جهان ميگرديم سلام خدمت استاد گرامي آقاي دهقاني شما تا الان کجا بودي برادر من توي آسمون دنبال همچين آگاهي موثق و محکمي ميگشتم روي زمين پيدا کردم اين لطف خداي من هست که بصورت کاملا راحت و جالب از طريق يک کليک اتفاقي وارد پيج شما شدم و فايل معجزه قدرت را ديدم و يک ندايي در قلبم فريادميزد خودشه همون کسي که دنبالش ميگشتي تا تمام تجربيات لازم با علم و آگاهي و سردوگرم چشيده را داشته باشد روزي صدبار خداروشکر ميکنم حرف دلم را گوش کردم از برزخ اطلاعات نجاتم داديد ديشب قبل خواب خواستم پول دوره جديد برسه دستم تا بتونم شرکت کنم واي خداي من نزديک ظهر بود که يکي از شرکت‌هاي قبلي که طلب داشتم زنگ زد و گفت شرمنده ما الان متوجه شديم که سنوات و مرخصي شما را پرداخت نکرده ايم و سيصدهزارتومان بيشتر از مبلغ دوره به حسابم واريز شد قربون خدابشم انگار دنيارو دادن بهم🙏👏👌
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 خیلی هم عالی خداروشکر اگرواقعا قصد ونیت تغییر داشته باشید روح الهی تمام اسباب لازم رو مهیا میکنه شما جرات کردید درخواست دادید انشالله چند برابرش همین هفته بهت برمیگرده عزیزم❤وقتی شما بفکر اون هستی اون هم بفکر شماست
پاسخ مدیر سایت
لیلاسعادتی
یکشنبه پنجم فروردین ۰۳
پاسخ
(11)
()
لیلاسعادتی
سلام استادعزيزم باعث افتخارم هست که در دوره شما شرکت کردم شما هيچ جاي سوالي براي ما باقي نذاشتين من در دوره حضوريتون هم شرکت کردم و خداروشاکرم که شاگرد کسي هستم که جرات کرد خيلي از قوانين را که زاييده پندار گذشتگان بوده و هيچ پايه اي نداشت را نابود کند من طبق گفته شما باورکردم که نيازبه رنج کشيدن ندارم و از پارسال هرچي که مشخص ميکنم بدون رنج بهش ميرسم اين فوق العاده ارزشمنده برام خيلي کارهاي شما براي نسل هاي آينده ارزشمند هست و مطمئن هستم آگاهي که شما داريد از منبع و از جاي موثقي مياد خداروبابت حضورتون و بابت حضورم دراينجا سپاسگزارم🌷
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 سپاس بابت نظر ارزشمندتون خانم دکتر سعادتی محترم باعث افتخار هست حضورتون در اینجا،بله واقعا دلیلی وجود نداره که هرچیزی رو که دوست نداریم را تجربه کنیم خداروشکر که تجربه کردید این رو
پاسخ مدیر سایت
محمدرضااصلاحی
یکشنبه پنجم فروردین ۰۳
پاسخ
(11)
()
محمدرضااصلاحی
سلام خدمت تمام دوستان بويژه استادمحترم آقاي دهقاني بنظرم شما فرستاده شدي تا دقيقا ما را نسبت به تمام سوءظن ها آگاه کنيد و مرحمي باشيد از جنس عشق و آگاهي تمام مطالب شاهکليد شده بخشي از زندگي من نميدونم چطورتشکرکنم آنقدر شفاف و واضح مسائل رو توضيح داديد که بدون هيچ شکي پيش ميروم من قبلا خيلي نگران آينده بودم و نميتونستم هضم کنم که چيزي دست من باشه اما الان تازه ميفهمم که خدا گفته اونا خودشون به خودشون ظلم کردن رو متوجه ميشم ما خودمون خالق شرايط زندگيمون هستيم من توي چهارماه که ازشاهکليد استفاده کردم و الان که توي کارگاه هستم تمام حرفاتون رو تجربه کردم و همين باعث افزايش روحيه و ايمانم شده و شرايطم خيلي نسبت به قبل عالي تر پيش ميره خيلي ازشما و خداي خودن متشکرم که به اين مسير هدايت شدم🙏❤
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 خیلی ممنون از شما بابت ارسال نظرتون و خدارا شاکرم که شما هم تغییرات را مشاهده میکنید و متوجه شدید که خودتون خالق شرایط هستید نه قربانی شرایط
پاسخ مدیر سایت
محمدرضاخدایی
چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۰۲
پاسخ
(12)
()
محمدرضاخدایی
سلام استاد محترم آقاي دهقاني نميدونم واقعا چطوري ميشه تشکر کرد شما خيال من رو راحت کرديد تمام شک و ترديدها تمام چرنديات که باعث مي‌شد من نتونم بفهمم که آيا کاري که انجام ميدم درسته يانه منو خلاص کردي خدا صد در دنيا هزار درآخر بهت بده باورکن استاد گلم در تمام لحظاتي که گوش ميکنم فايلهاي شاهکليد را هر جمله چندين زنجير رو از روح من باز ميکرد و نفسم آزاد ميشد واي خدا ميدونه چقدر سبک شدم چقد اراجيف ريخته بودن توي وجودم دوست دارم داد بزنم خداي مهربونم ممنون که صداتو بگوشم رسوندي اين فرياد روح منه از شدت رهايي ديگه الان ميدونم بايد چيکار کنم اين براي من کافيه هيچ چيز بدتر از برزخ چيکارکنم نيست درست وغلط نيست شک خود شيطانه که بخاطر نفهميدن اصل زندگي رو به جهنم تبديل ميکنه خدايا شکرت👌🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 خیلی خوشحالم کردی چه چیزی از این توی دنیا لذت بخش تر که انسانی انقدر آزاد بشه و با روحش به پرواز دربیاد این تغییر فرکانس و ارتعاش روح معجزه میکنه وقتی آزاد میشه ورودت به بهشت درونت را تبریک میگویم
پاسخ مدیر سایت
مریم عزتی
یکشنبه بیستم اسفند ۰۲
پاسخ
(12)
()
مریم عزتی
سلام استاد محترم جناب آقاي دهقاني بزرگوار وافعا شما بينظيريد اين آگاهي که من از دوره شاهکليد دريافت کردم من رو به خودم به خداي درونم پيوند داده و هروز هرچي ميگم ميشه اين بهشت نيست پس چيه اين عين همون بهشتي هست که خدا توي قرآن وعده ميده هرچيزي که ميخوام راحت در دسترسم قرارميگيره خيلي دوست دارم زودتر توي کارگاه عملي هم شرکت کنم منتظرم اين دوره به آخرهفته واقعا ممنونم شماحقيقت پشت پرده را به ما گفتيد حقيقتي که آزادمون کرد خداياشکرت🙏🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 خداروشکر که یکی دیگه از،بنده های نازنینش آگاه شد و به آزادی رسید وجودتون پرنور و ورودتون به بهشت درونتان را تبریک میگویم👌
پاسخ مدیر سایت
احمدنجفپور
سه شنبه هشتم اسفند ۰۲
پاسخ
(12)
()
احمدنجفپور
سلام آقاي دهقاني من واقعا از شما بابت اينمقدار صداقت و همراهي در اين دوره کمال قدرداني وسپاس را دارم نميتونم چيزي براي جبران اين همه عشق الهي بدم من اصلا آدم ديگه اي شدم جهان درونم منقلب شده ممي که هيچوقت به اين چيزا توجه نداشتم الان فهميدم چه قدرت هايي دارم و هروز با کمترين تلاش بيشترين بازدهي رو ميگيرم خجالت ميکشم که اينهمه مدت خودم رو جدا از خدا ميديدم واقعا اين دوره حق الهي اش اين هست که جهاني بشه و قطعا اين اتفاق رقم ميخوره حرفا حرف معمولي نيست آگاهي مستقيم داره از منبع مياد مشخصه من آدم بيسوادي نيستم ولي مغزم ي جاهايي هنگ ميکنه توي تصورات و به چالش کشيدن خود محدود واقعا کارتون عاليه و حتما صداي شما همه جا رو پرخواهد کرد،خداروشکرميکنم هرلحظه بابت حضورم دراينجاممنونم🙏🙏🙏❤
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود بر شما کاربر گرامی خدارو شکر که این همه عشق در وجود شما ریخته که انقدر زیبایی رو داری همه جا ساطع میکنی ممنونم خیلی از شما تشکر میکنم که اعتماد کردی و در این دوره شرکت کردی و با روح خود و قدرت خدای درونت ارتباط برقرار کردی و نتیجه این آگاهی رو برامون ارسال کردی ممنونم❤🤴👋
پاسخ مدیر سایت
مهدی جلالی
شنبه پنجم اسفند ۰۲
پاسخ
(15)
()
مهدی جلالی
سلام ميکنم به دوست داشتني ترين آدم اين روزهاي زندگيم که تا يکماه گذشته بايد دنبال قبر ميگشتم واسه خودم اما امروز دارم به لطف حق و آگاهي که در شاهکليد قدرت درون کسب کردم دنبال دفتر ميگردم البته به شيوه اي که يادگرفتم من به اين روش ايمان آوردم چون پولش هم با همين روش رسيد دستم مطمئنم دفتر کارم هم با همين روش ميرسه دستم بدون اينکه انگشتمو تکون بدم فقط روح و ذهنم رو ميفرستم باهمديگه دنبال خواسته هام هر کدوم زودتر برسه جايزه داره خداوکيلي حرف نداره دوره شاهکليد اصلا ذهن منطقي گفت داداش شرمنده من اشتباه کردم همش مانع ميشدم بهانه مي‌آوردم اين معجزه نيست اسمش چيه خواهش ميکنم نظرم رو بزاريد توي نتايج چون مي‌خواهم اون روش خانم مينايي را هم با همين بزنم خداييش خداقوت آقاي دهقاني عشقي عشق هيچکس اينطوري پرده رو نزده بود کنار من چقدر کور بودم خدايا شکرت جواب تمام ناکامي هام رو دادي بيشتر از حد تصورم راحت شدم باورکنيد شبها با قرص آرامبخش ميخوابيدم از بس به بن‌بست خورده بودم خداخيرت بده که تجربه هاي ارزشمندي را با ما مطرح کرديد فعلا من برم زود برميگردم حاضرم قسم بخورم زود برميگردم🙏❤❤❤❤
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود🤴👋وجودتان به عشق الهی مبارک خداروشکر فقط ادامه بدید نیاز به هیچ کار اضافه نیست
پاسخ مدیر سایت
علیرضا صادقلو
شنبه بیست و هشتم بهمن ۰۲
پاسخ
(11)
()
علیرضا صادقلو
سلام استادعزيزصادقلو هستم ميخواستم بخاطر قسمت هاي جديد دوره پيشرفته که قرار داديد تشکرکنم واقعا فوق العاده و حساب شده انجام داديد من داره تمام قفل هاي ذهنم خورد ميشه باورم نميشه خيلي راحت کرديد کارو برام قابل هضم شده ممنونم خداروشکر هروز دارم تغيير رو ميبينم ديگه مثل قبل دنبال نشونه نيستم تو آسمونم خيلي وقتا به کاراي قبلا خودم ميخندم اگر اشکال نداره براي تشکر ميخواستم مبلغ دوره پيشرفته رو بزنم واقعا حقتون هست خيلي عالي هستيد از زندان آزاد شدم لطفا قبول کنيد ممنون❤🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما آقای صادقلو محترم خیلی ممنون این لطف خداست میدونم واقعا توضیحات از همه نظر کامله خداروشکر میکنم باور کنید این نظم و هماهنگی همه کار خودشه من اصلا برنامه خاصی نچیده بودم براش🤴👋
پاسخ مدیر سایت
عارف سلطانی
سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۰۲
پاسخ
(12)
()
عارف سلطانی
به نام خدايي که خدايي جز او نيست عاشق اين جمله هستم اين جمله اي که بارها از کودکي شنيده بودم اما نفهميده بودم يعني چي!سلام خدمت استاد عزيزم واقعا شما گفتيد هدف اين دوره اين هست که شما رو از هر برزخي نجات بده عين حقيقته با تمام سلول هام اين آگاهي رو پذيرفتم هيچ سوالي بدون جواب نداشتيد انقدر ساده بوده و ما آنقدر پيچيده کرده بوديم بقول شما فقط شنيده بوديم اصلا درک نکرده بوديم ديدم بي معرفتي هست نيام و نظرم رو ننويسم براي من فهميدن اشکالاتم اولين و بزرگترين نتيجه از اين دوره بحساب مياد خيالم رو راحت کرديد واقعا توي برزخ بودم همش اشتباه فهميده بودم تفاوت بين تجربه گر و تئوريسين همينجا مشخص ميشه آقاي دهقاني از خدا بهترين ها رو براتون ميخوام و مطمئن هستم اين دوره جهاني ميشه هيچ ابهامي در اين مورد ندارم اين رو از صميم قلبم احساس ميکنم خيلي ممنون که صادقانه تمام علت و معلول ها و فوت کوزه گري اين قانون را باما به اشتراک گذاشتيد و حتي دوره قدرت درون پيشرفته را بصورت رايگان در اختيار ما قرار داديد،من دستم توي دست خداست روحم آزاد شد از بند ذهنيت محدود خيلي ممنونم خداياشکرت🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما🤴👋 خیلی ممنونم بابت ارسال نظرات و تغییرات حاصل شده از آگاهی های شاهکلید و تحولات درونی و بیرونی زیبایتان امیدوارم از این باغ خارج نشوید و بمانید لذت ببرید
پاسخ مدیر سایت
محسن جعفری
سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۰۲
پاسخ
(11)
()
محسن جعفری
سلام خدمت شما استاد محترم و دوست داشتني نميدونم چي بگم يا چي بنويسم هرچقدر فکرکردم چطوري ميتونم بابت اين آگاهي هايي که داديد نظرم رو اينجا بنويسم در کلمه نميشه توصيف کرد شما خيلي خوب ايرادات و ريزه کاري ها رو عنوان ميکنيد چيزهايي که من توي پنج سال تلاش شبانه روزي نفهميده بودم من فکرميکردم بلد بودم اما واقعا توهم زده بودم اصلا به اين نحوه واکنش ها درمقابل تجلي کردن آگاهي نداشتم و دقيقا هميشه از همين ناحيه ضربه ميخوردم بعد دلخور ميشدم تازه متوجه شدم من اصلا يک درصد هم هماهنگي رو نفهميده بودم و دائم خودم خرابکاري ميکردم ولي با تجربياتي که گفتيد دقيقا من هيچکدوم ازين موارد رو رعايت نميکردم فقط ميتونم بگم اين دوره بينظير حقيقتا آگاهي و نجات بخش از محدوديته خدارو هزاران بار شکر که به اين مسير هدايتم کرد خداخيلي دوسم داشته خيلي دنبال نرسيدنام بودم که بلطف اين آگاهي ها متوجه شدم خداخيرتون بده👏👏🌷
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما ورود به بهشت درونت مبارکت باشه🤴👋
پاسخ مدیر سایت
سیماعاشوری
دوشنبه بیست و سوم بهمن ۰۲
پاسخ
(12)
()
سیماعاشوری
سلام عرض ميکنم به همه اعضاي بهشت درون خيلي خوشحالم که در اين جمع صميمي هستم خيلي از شما آقاي دهقاني متشکرم بابت ماهيت زمان و مکاشفه الهي خيلي ذهنم شفاف تر شده منم هضم يکسري خواسته ها برام سخت بود اما الان اعتمادبنفسم بيشتر شده و توقعم بيشتر شده اصلا هم مثل قبل خجالت نميکشم چون باخود برترم آشنا شدم چند روز پيش يکي از مهمترين خواسته هام که خوب شدن حال مادرم بود با همون روش شما رفتم توي ذهنم و دقيقا طبق چيزي که ساختم ديدم تماس گرفت و گفت امروز رفتم دکتر و جواب آزمايش هام خيلي متفاوت شده روحيه تازه اي پيداکردم از شما بينهايت سپاسگزارم الهي هميشه سلامت باشيد
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما خانم عاشوری محترم وجودتون پراز آرامش و نور الهی خداروشکر که جواب موردنظر رو گرفتید ادامه بدید منتظر نتایج بزرگترهستم
پاسخ مدیر سایت
علیرضا حسینی
دوشنبه بیست و سوم بهمن ۰۲
پاسخ
(11)
()
علیرضا حسینی
سلام استاد عزيز اميدوارم حالتون عالي باشه خواستم ازشما بابت مکاشفه الهي که به اشتراک گذاشتيد تشکرکنم من خيلي قبلا توي تخيل کردن شکست ميخوردم اما خداروشکر بعداز اين فايل خيلي ظرفيت ذهنم رشد کرده و خيلي ايمانم خودباوريم افزايش پيداکرده واقعا متشکرم من مغازه دارم توي اراک خداروشکر از وقتي آرايش جديد به ذهنم طبق فرمول شما دادم هم مشتري هام افزايش پيداکرده هم خيلي راحت تر پول به سمتم مياد خيلي ممنونم بابت زحماتتون🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود برشما وجودتون پر از نور و برکت خداروشکر سعی کنید هر هفته یکبار انجام بدی برای گسترش ظرف ذهنتون کاربرد عالی داره درود برشما
پاسخ مدیر سایت
علیرضا صادقلو
جمعه سیزدهم بهمن ۰۲
پاسخ
(11)
()
علیرضا صادقلو
سلام استاد محترم اميدوارم در بهترين احوال باشيد خيلي خيلي بابت دوره شاهکليدقدرت درون سپاسگزارم بسيار عالي کار شده کاملا متفاوت و شفاف با تمام وجود قوانين رو فهميدم و متوجه شدم که اصلا به فايل گوش کردن و نوشتن و غيره نيست واقعا چقدر خودمون رو فراموش کرده بوديم و به دنبال تکنيک بوديم شما خيلي کار بزرگ و مهمي انجام داديد آقاي دهقاني عزيز باورم نميشه توي اين دوماه که دوره تهيه کردم مزه زندگي رو با قلبم ميچشم و چقدر کور بودم قبلا که اين قدرا رو نميديدم و بيرون به دنبال خوشبختي مي‌گشتيم از وقتي خودم را پيداکرده بودم دائما نگران و مضطرب بودم همش ميترسيدم انگار از کنترل خودم خارج بود اما الان خيالم راحته چون تغيير رو دارم مشاهده ميکنم هرلحظه خيلي کارتون ببنظيره دوستون دارم خدانگهدارتون باشه🙏❤❤❤
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود دوست عزیز خیلی متشکرم از اینکه نظرتون رو ارسال کردید ورود شما را به بهشت درونتان تبریک میگم بهتون،مبارک باشه
پاسخ مدیر سایت
فریدون اکبری
سه شنبه پنجم دی ۰۲
پاسخ
(11)
()
فریدون اکبری
سلام و احترام خدمت شما جناب دهقاني عزيزم و همه همکارانتون اميدوارم درپناه حق هرچه اتفاق بي‌نظيره براتون هرلحظه متجلي بشه من از وقتي توي دوره شاهکليد شرکت کردم کاملا ذهنيتم و نگرشم نسبت به دنيا عوض شده خيلي همه چيز برام لذت بخش شده از وقتي فهميدم رمز هماهنگي با خواسته هام به چه شکل هست خيلي از نگراني ها برطرف شده من فقط خودم رو در مدار مورد نظر قرار ميدم بعد اون خبري که دوست دارم اون تماسي که مايل به دريافتش بودم رو دريافت ميکنم اين خيلي فوق العاده هست ديگه مثل قبل سعي نميکنم با فکري که از عقل قديم مياد توي کارهام گيروگرفتاري ايجاد کنم همين باعث شده که خدا به طرز شگفت انگيزي مديريت کارهام رو برعهده بگيره و يکي يکي اتفاقات زيبا رو بدون زور زدن متجلي کنه واي که نميدونيد چقدر سپاسگزارتر شدم خيلي اخلاقم و روحيه ام همه چيزم تغيير کرده واقعا اين شاهکليد تنها اصل اين عالم هستي هست ممنونم ازتون خدا خيرتون بده
مجیدحیدری
یکشنبه سوم دی ۰۲
پاسخ
(9)
()
مجیدحیدری
سلام به همه بهشت دروني هاي عزيز بويژه جناب دهقاني محترم اميدوارم همگي هروز در زندگي ايده آل خودتون زندگي کنيد نتيجه بسيار شگفت انگيزي من از فايل شرط تحقق تخيل گرفتم دوست داشتم به اشتراک بزارم شايد دوستان هم خوششون بياد مادرم نزديک دوسال بود که از گرفتگي عروق رنج مي‌برد و دائما از اين دکتر به اون دکتر مي‌برديم تا اينکه قرار شد سه ماه ديگه عمل باز انجام بشه ولي خيلي مي‌ترسيد و نگران بود من وقتي متوجه شدم ميتونم بجاي مادرم از شاهکليد استفاده کنم نزديک به دوهفته هر روز اين تمرين رو انجام دادم و در ذهنم تکرار ميکردم و در آخر دیدم که مادرم خيلي خوشحال هست و ديگه نگران عمل نيست همين ولي اين باعث شد که پريروز که نوبت دکتر داشت برديم درکمال شگفتي دکتر گفت نياز به عمل باز نداره و فقط با آنژيو گرافي بصورت سرپايي اين گرفتگي برطرف ميشه ميخواستم از خوشحالي داد بزنم ولي من اصلا به اينکه عمل نشه فکر نکردم فقط با شاهکليد ترس عمل رو ازبين بردم اما به شکل زيباتر و راحت‌تري خودش را بروز داد خيلي متشکرم استادعزيزم خداکنه هميشه سلامت باشيد و در پناه حق ان شاء الله
النازخسروی
شنبه دوم دی ۰۲
پاسخ
(8)
()
النازخسروی
سلام و خداقوت خدمت شما آقاي دهقاني محترم ممنونم بابت تمام زحمات که هم در طول آموزش و هم خدمات مشاوره که براي ما در نظر گرفتيد خيلي خيلي از همراهي شما سپاسگزارم همينکه بعد از دوره کمکتون ميکنيد تا بهتر مسير رو ادامه بديم از تجربياتتون به ما ميگيد خودش بينهايت ارزشمند هست برامون و جاي تقدير وتشکر داره خيلي خوشحالم که وارد اين دوره شاهکليد بي‌نظير شدم من کتاب و مطالعه زيادي داشتم ولي اصالت آگاهي شمارو دريافت نکرده بودم معجزه اين کلام و آگاهي باعث شد تا اين چالش رو بپذيرم و براي امتحان چون مدتها بود که مسافرت نرفته بودم هم وقتش رو نداشتم هم بخاطر هزينه من فقط هفت روز از تمريني که داديد استفاده کردم و بعد بدليل مشغله کاري کاملا يادم رفته بود تقريبا دوهفته بعد از طريق محل کار همسرم برامون موقعيتي پيش آمد که بمدت يکهفته که تمام هزينه رفت وبرگشت و اسکان درجاي بسيار دنج وزيبا توسط شرکت همسرم برامون رقم خورد و جالب‌تر از همه که من روز سوم اقامت يادم افتاد که اين سفر توسط خودم ايجاد شده و من تازه متوجه شدم که چقدر اين موهبت الهي بلااستفاده بوده وقتي به همسرم گفتم باور نکرد اما ناراحت نشدم حتي بمن انگيزه داد تا دوباره امتحانش کنم بزودي نتيجه اون رو هم براتون خواهم فرستاد واقعا ممنونم از خداوند بابت اين احساس آزادي و عشق و آرامش شکرت اي خدا🤩🙏
رامتین فرهادی
سه شنبه بیست و هشتم آذر ۰۲
پاسخ
(8)
()
رامتین فرهادی
با عرض ادب و احترام به همسفر عاشق در مسير آگاهي جناب آقاي دهقاني خيلي خرسندم و باعث افتخار است که در اين سفر لذت بخش من هم يکي از مسافران مقصد عشق هستيم سپاس خدايي که از رگ گردن به ما نزديکتر است و شعله عشقش را در وجودمان برافروخته و به جرات ميگم زندگي من بعد از کسب و درک و عمل اين شاه کليد قدرت درون با گذشته قابل مقايسه نيست من الان خودمم ديگه خبري از نقاب هاي قبلي نيست هروز بيشتر عاشق خودم و اين جهان زيبا ميشم زبان قاصره از اين همه عشقي که در کلام همسفران اين مقصد شاهد هستيم من قبلا اصلا نميتونستم با کتاب هاي مقدس ارتباط برقرار کنم اما الان هر وقت که زمانم خالي ميشه ميشينم و به کلماتش فکر ميکنم و معني و منظور خداوند را بهتر درک ميکنم مسائل مالي زندگي من يا ارتباطاتم بعد از فهميدن فرمول شاهکليد روغن کاري شده هيچ چالشي من رو نگران نميکنه با آغوش باز بدون مقاومت فقط از شاهکليد استفاده ميکنم و کارهام يکي بعد ديگري روبراه ميشه واقعا خدارو صدهزار بار شکر کنم باز کمه خداقوت به همگي مسافران بهشت درون محترم
بهروزخدایی
جمعه بیست و ششم آبان ۰۲
پاسخ
(8)
()
بهروزخدایی
باسلام و خداقوت خدمت شما استادمهربان خيلي خوشحالم که من هم موفق شدم ادعاي خودم را اثبات کنم و باوجود تمام مخالفت هاي دروني و بيروني به هدف مورد نظر رسيدم اين درست زماني اتفاق افتاد که بدون اهميت داشتن نتيجه ففط از شاهکليدي که گفتيد استفاده کردم اصلا هم برام مثل گذشته چيز عجيبي نيست چون با فرمولي که شماتوضيح داديد متوجه شدم اصلا هيچ اتفاقي انقدر عجيب نيست که رخ نده ما در جهل بوديم وگرنه همه چيز اين عالم طبق رياضي که فرموديد داره کارميکنه بافهميدن فرمول استرس و نگراني وسواس فکري و گفتگوها ازبين رفت و اين خيلي کارو آسان‌تر کرد خيلي وقت بود به دختري علاقه مند بودم اما خانواده ها سنگ مينداختن که اين هم باتوجه به اصل جهان مقصر خودم بودم وقتي شماگفتيد اوناهيچکاره هستن اگر مخالفت دارن خودم ساختم اولش سخت بود اما باچندبار گوش دادن به فايل دوم دوره کاملا متوجه شدم و همونايي که قبلا مخالف بودت امروز اشتياقشون از خودمن بيشترشده براي اين وصلت واقعا شما کارو تمام کردي استادعزيزم ممنونم ازتون بينهايت خدارو سپاسگزارم🌹🏅
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود خدمت شما کاربر محترم اول از همه ورود به بهشت درونت را تبریک میگویم و درادامه تشکر میکنم بابت نظر ارزشمند خودت که ارسال کردی و امیدوارم همچنان ادامه بدی و نتایج عالی تر ازاین را برای ما بفرستی بسیار خوشحال شدم آرزوی موفقیت برات میکنم🤴👋
پاسخ مدیر سایت
بهنازمهدیزاده
پنج شنبه بیست و پنجم آبان ۰۲
پاسخ
(8)
()
بهنازمهدیزاده
سلام عرض ميکنم خدمت اعضاي محترم سايت بهشت درون بويژه دوستان شرکت کننده در دوره شاهکليد که باهم قدم در بهشتي گذاشتيم که به لطف راهنمايي پروردگار و آگاهي استاد عزيزمون آقاي دهقاني واقعا زندگي ورق ديگري رو ازخودش برامون رويکرد خيلي زندگي من باقبل از دوره متفاوت شده نگرشم کلا تغيير کرده ديگه دشمن فرضي ندارم عزت نفسم صدبرابر شده اعتماد بنفسم بيشترشده چون قدرت خودم رو لمس ميکنم بدون فشار تمام کارام انجام ميشه خيلي تغيير کردم براي همين جهانم تغيير کرد و بهشت رو کاملا دارم ميبينم روابطم ديگه تنش زا نيست سرشار از صميميت شده خيلي خوشحالم ممنونم استاد عزيز واقعا عاليه شاهکليد🙏🙏🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام درود برشما کاربر محترم متشکرم که نظرخودتون را برای من ارسال کردید ان شاءالله با توجه بر کارکرد قدرت درونت درهای بیشتری از این بهشت برای شما گشوده خواهدگردید،ورودبه بهشت درونت راتبریک میگویم🤴👋
پاسخ مدیر سایت
آروین نجفی
پنج شنبه بیست و پنجم آبان ۰۲
پاسخ
(8)
()
آروین نجفی
باسلام خدمت استادعزيزم خيلي ممنونم واقعا روش پاکسازي شماگفتيدجادوميکنه توي هرزماني اي که استفاده ميکنم سريعانتيجه ميگيرم اينکارباعث شده که تجربه هاي تلخ گذشته ديگه تجربه نميشه و کاربرام آسونتر شده بااين روش موفق شدم ازتصويرذهني هايي که ميگيرم زودتر ازقبل نتيجه مطلوب روبگيرم واقعا متشکرم خيلي تاثيرات لذت بخشي رو از قيچي برگردون گرفتم من رابطه خوبي باخانواده همسرم نداشتم اماوقتي اومدم اصلاح کردم واقعامعجزه رخ داده الان انقدر باهاشون راحت هستم که اصلاقابا مقايسه نيست باقبل خيلي عزيزترينم براشون ممنونم استاد🙏🌹
پاسخ مدیر سایت
سلام درود برشما دوست عزیز خداروشکر که با انجام تمرینات خودت اثبات کننده این آگاهی شدی ورود به بهشت درونت را تبریک میگویم منتظر نتایج بزرگترت هستم🤴👋
پاسخ مدیر سایت
ناصرمردانی
شنبه بیستم آبان ۰۲
پاسخ
(8)
()
ناصرمردانی
سلام استادبزرگوارچندوقت بود که درگيرمشکلات مالي شده بودم و ذهنم خيلي مقاومت داشت حسابي کلافه شده بودم هرکاري ميکردم به دربسته ميخوردم هرموقع که دوره شاهکليد روگوش ميدادم تامدتي آروم بودامابعدمدتي بازگفتگوهاي دروني شروع ميشد،بهتون پيام دادم توي تلگرام که چيکارکنم گفتيدفقط متمرکزشو روي چيزي که گفتم فقط همون شاهکليدرو نگهدار،براي خودم هم جالب بودکه چرابااينکه ميدونم چيکارکنم تاخلاص بشم اماانجام نميدادم،باوجودمخالفت هاي ذهنم من فقط روي همون مدارخودم رونگهداشتم وامروزبصورت باورنکردني ۳۵۰ميليون ازجايي که اصلافکرشونميکردم بدستم رسيد،واقعاراست ميگيدکه خودمون مانع بوجودمياريم خداازجاييداد که فکرشم نميکردم واقعا ازتون ممنونم خداياشکرت
علیرضامعصومی
یکشنبه هفتم آبان ۰۲
پاسخ
(8)
()
علیرضامعصومی
باسلام و ارادت خاص به استادعزيزم آقاي دهقاني بدون اغراق ميگم شما در اين حوزه گل کاشتيد باتجربه اي که خودتون از آزمون و خطاهاي اين قانون داشتيد و دوره هايي که پشت سرگذاشتيد و آگاهي که خودتون به لطف حق کسب کرديد واقعا کلامتون معجزه ميکنه هرحرفي رو که ميزنيد کاملا با ذهن استدلالي اون رو مطابقت داديد که ديگه لازم نيست من دنبال ترمزام باشم بقول شماوقتي من هنوز به ترمزام دارم فکرميکنم همش تمرکزم قفل ميشه روي ترمز اما وقتي آگاهي خودم رو بااين استدلال شما از روي ترمز برداشتم واقعا سرعتم افزايش پيداکرده اينم باورمحدودکننده اي بوده که توسط شمارفع شدخداروشکر و باعث شد من آگاهي خودم رو بزارم اونجايي که لازم هست و هم انرژي خودم رو هدرنميدم هم اينکه تغييرات رو دارم مشاهده ميکنم اين برام شيرينه به اين ميگن دوره برعکس بقيه دوره ها نه ازحاشيه حرف زديد نه شرط خاصي رو مطرح کرديد همين باعث احياي روحيه من شده و داره کارميکنه شاهکليد داره برام کارميکنه خداياشکرت خدايا ممنونم آقاي ذهقاني ممنونم ازشما بابت آگاهي بابت اين دوره بينظير متشکرم🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود آقای معصومی عزیز خیلی خوش اومدین به بهشت درونتون امیدوارم آگاهانه از این شاهکلید استفاده کنید و نتایج خودتون رو برامون ارسال کنید🤴👋
پاسخ مدیر سایت
معصومه رجایی
چهارشنبه سوم آبان ۰۲
پاسخ
(7)
()
معصومه رجایی
سلامي به گرمي دلهاي اعضاي اين خانواده بزرگ بهشت درون سلام و درود فراوان به استاد گل خودم آقاي دهقاني واقعا شما کار راتمام کرديد من ديگه به هيچ کتاب و دوره اي نياز ندارم کاملا قانون رو درک کردم و هرلحظه دارم ازاين شاهکليد با قدرت درونم ارتباط ميگيرم و اونم جوابم رو با آرامش وعشق بي نهايت ميده ديگه احساس خودکم بيني ندارم هرلحظه دارم عمل ميکنم به گفته هاتون و هم توي روابط هم تو خونه هم محل کارم معجزه اين هماهنگي رو دارم لمس ميکنم واقعا خداروسپاسگزارم بابت بودنتان استادمن شما ازما يک استادساختيد،باتمرين معجزه اي که داديد هم درآمدم هم مشتري هام درحال افزايش هست الانم دارم رو افتتحاح شعبه جديدم کارميکنم واقعااززحماتتون متشکرم خيلي خيلي خيلي ممنون🙏🙏🙏💯
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود سرکارخانم رجایی خداروشکرکه اینهمه برکت و ثروت وارد زندگیتون شده انجام بدید و ازشعبه جدیدتون هم برامون بزودی نتایجش رو ارسال بکنید ممنونم که همراهمون هستید دربهشت درون🤴👋
پاسخ مدیر سایت
نسترن سمیعی
یکشنبه سی ام مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
نسترن سمیعی
باسلام به بهترين معلم زندگي و آگاهي بخش جناب آقاي دهقاني شما و نحوه آموزش هاتون خيلي دلچسب و شفاف هست اصلا حاي سوالي باقي نميمونه برامون هم خواستم از شيوه آموزشي تون تشکرکنم هم اينکه بگم اين شاهکليد برام توي زندگي مخصوصا من بيشتر تمرکزم روي روابطم بود چون بشدت فضاي خونه قبلا دعوا بود درگيري بود پسرم با پدرش نميساخت من خودم مشکل داشتم اما خداروشکر ازوقتي باتمريناتتون و شاهکليد آشناشدم فضاي خونه پرازعشق شده رفتار همسرم کاملا مطابق ميل من تغيير کرده ازوقتي تغييرات دروني خودم رو باتمرينات شروع کردم بيرونم هم دارم بازتابش رو ميبينم واين برام خود بهشته واقعا ازتون متشکرم خداروسپاس بابت اين همه لطفش خداياشکرت شکرت شکرت،پسرم هم ديگه باپدرش سازش پيداکرده اصلا انگار ديگران رو مثل قبل نميبينم انگار جهان اونارو براي خدمت به من رسونده اما من بلدنبودم به ضررخودم ازشون استفاده ميکردم واقعا اين بينظيره خيلي ساده و زيباست ممنونم استادعزيز ممنونم خداي بزرگي که بزرگيت غيرقابل تصورهست وهميشه بامني دوستت دارم💚🌹🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود به شما کاربر عزیز و محترم خوبه که از تمریناتی که دادم به شکلی که گفته شده استفاده میکنی
پاسخ مدیر سایت
سانازپورولی
چهارشنبه بیست و ششم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
سانازپورولی
سلام استادنازنيم آقاي دهقان خوش خبرم امروز خيلي اتفاق جالبي برام رخ داد دلم نيومد اهالي بهشت درون رو توي اين شادي شريک نکنم بويژه شمااستاد عزيز که انقدر باحوصله درکنارماهستيدو از پشتيباني لحظه به لحظه کاربراتون مارو بهره مند ميکنيد دقيقا همون موقع که به مشاورتون نيازداشتم سريعاجواب منو داديد واقعا خيلي قاطعانه به اين قانون ايمان داريد و دقيقا هرچيزي که ميگيد اتفاق ميوفته خيلي خوشحالم امروزبعد از۳سال انتظاربيهوده فقط با۱۰روزاستفاده ازشاهکليدتونستم اون اتوموبيلي که آرزوشو داشتم روجذب کنم انقدرشرايط قشنگ کنارهم چيده شد که من مبهوت مونده بودم که نزديک بود کاروخراب کنم که ازشما مشورت گرفتم و خودمو جمع وجور کردم و الان من سوار ماشين دلخواهم هستم خيلي ازتون متشکرم واقعا بينظير وفوقالعاده هستيداستادجان اين روازصميم قلبم ميگم سپاس گزارخداوندم بابت اين شاهکليد معجزه انگيزش که نجاتمون ميده🌹🙏💚
پاسخ مدیر سایت
سلام خانم پورولی خداروشکرکه انقدعالی اتوموبیل موردعلاقتون رو متجلی کردید خیلی خوشحالم براتون امیدوارم لذت ببرید ازش و چرخش براتون بخوشی بچرخه ممنون که مارو درجریان جذبتون گذاشتید🤴👋
پاسخ مدیر سایت
علیرضا صادقلو
چهارشنبه بیست و ششم مهر ۰۲
(8)
()
علیرضا صادقلو
سلام تبريک ميگم ماشين جديدتون رو خانم پورولي اميدوارم منم بتونم هدفم رو متجلي کنم نفساي آخرشه چيزي نمونده نصفش خودبخود جورشد پيامتون رو ديدم خيلي حالم جا اومد
شاهرخ یعقوبی
چهارشنبه نوزدهم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
شاهرخ یعقوبی
سلام و عرض ادب به همه دوستان بهشت دروني خودم بويژه استاد محترم آقاي دهقاني محترم خيلي خيلي اين دوره نگرشم رو به جهانم به زندگيم به انسانها تغيير داده واقعا تصاويري که از مشاهده گري خودتون بهمون داديد عين حقيقته و من خدارو ملاقات کردم دراين دوره من خودبرترم را بهترشناختم من توانستم از محدوديت هاي ذهنم عبورکنم و صلح و آرامش و صفاي زندگي رادرک کنم که چقدر اين جهان براي ما ارزش قائل هست چقدرخدا به ما نزديک است ديگه احساسات قبلي که برام عادت شده بود سراغم نمياد آگاهيم مسيرش تغييرکرده و هرچيزي رو که ميخام با شاهکليد ميکشم سمت خودم ايده هام رو با فرمولي که گفتيد ميسنجم و همش به ايده الم نزديکتر ميشم اين ببنهايت ارزشمنده برام واقعا زبان قاصره از تشکر براي اين دوره فوق العاده خيلي ممنونم آقاي دهقاني شما کار رو تموم کردي واقعا🙏🙏🙏🙏💝
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود خدا روشکر خیلی ممنون بابت ارسال نظر و نتایجی که از آگاهی شاهکلید بدست آوردی ادامه بده🤴👋
پاسخ مدیر سایت
اکبرفلاحی
دوشنبه دهم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
اکبرفلاحی
سلام عرض ميکنم به تمامي اعضاي محترم سايت خوداگاهي دهقاني بهشت درون بويژه استادعزيزم اميدوارم حال همگي سرکيف باشه حال منکه توپه تووپه مگه ميشه شاه کليدروداشت وحالش بدبود تنها قانون عالم هستي توي مشتمون هست خرچي ميخوام بوجودميارم هرشرايط بدي رو براحتي تغييرميدم کدنويسي رو تغيير ميدم ديگه تجربش نميکنم واي چقدر داشتم زورميزدم خداييش الان تازه دارم ي نفس راحت ميکشم خدا رحمت کنه شير مادرت حلالت باشه آقاي دهقاني باورکن من هرشب سرمو ميزارم زمين کلي دعات ميکنم خيالمو راحت کردي چقدرزندگي بدون استرس زيباست واقعا خداياشکرت بابت اين قانون بدون تغييرت😘🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام کابرعزیز خداروشکر که به آرامش و اطمینان رسیدید معنای حقیقی زندگی در همین حس اطمینان نهفته زندگی بدون شک و تردید رنگ دیگه ای داره🌹🤴👋
پاسخ مدیر سایت
عسل جوادییان
چهارشنبه پنجم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
عسل جوادییان
خواهش ميکنم اين پيام من رو توي سايت بزاريد استادعزيز انقدر ذوق دارم سلام يادم رفت سلام عرض ميکنم آقاي دهقان عزيز من شکرخدا دوهفته ميشه از دوره شاه کليد دارم استفاده ميکنم هربار بيشتر ميفهممش اما فايلRTTمن روشگفت زده کرد طبق فرموده شماکه گفتيدقبل خواب گوش بدين ترمزهاتون روبهتون ميگه شب هفتم بودکه خواب هاي عجيبي ميديدم جلوي باغ بزرگي بودم اماداخل نميتونستم برم ديدم کشهايي بهم وصل بودن که خودم توي دستم گرفته بودم و رهانميکردم به انتهاي کشهانگاکردم وابستگي به نگاه شخصيت قبلي روديدم که مانع ميشد اونها رو رهاکردم پرت شدم توي باغ وقتي بيدارشدم کاملا فهميدم مقاومتم چيابوده وهرقسمتش روکه درست ميکنم کاملاتغيير روميبينم خواستم اينو بقيه هم بدونن شايدکمکي کنه ممنونم بابت دوره بينظيروفوق العادتون👌🌹
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود خانم جوادیان چشم حتما پست شمارو میزارم توی سایت تا ببینند دوستان ممنون که نتایج فایل rtt روبرامون ارسال کردید،سپاس ازهمراهیتون🤴👋
پاسخ مدیر سایت
سارانجاتی
چهارشنبه پنجم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
سارانجاتی
باعرض ادب و احترام و ارادت بسيار فراوان به استاد محترم و دوست داشتني خودم جناب آقاي دهقاني بايد عرض کنم آگاهي که از دوره شاه کليد دستگيرم شد نه تنها تکراري نميشه بلکه هرلحظه زندگي مارو دربرگرفته و براي هرقسمت زندگيمون قابل استفاده هست اين آگاهي مشخصه که از جاي درستي داره مياد چون قلبم تاييد ميکنه قدرت درکم افزايش يافته و هرلحظه منو باعشق خودش درگير کرده رهايي و آرامش به زندگيم برگشته خودم رو پيداکردم خودم روشناختم اين بينهايت ارزشمندتراز هرچيزي هست خيلي دوست دارم دوره هاي بيشتري ازشمارو داشته باشم جنس حرفاتون اصله وهيچ نقضي نميشه پيداکرد اين برام واقعا قابل ستايش هست اميدوارم هميشه پاينده و کامروا باشيد استاد عزيزم سپاس فراوان از نشر حقايق عالم هستي🙏💫💟
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود خانم نجاتی سپاس بابت نظر بسیار ارزشمندتون خدارو شکر که این آگاهی باعث ارتباط بهتر با خود برتر خودتون شده و حال زندگی تون تازه شده حتما ادامه بدید هرچقدر بیشتر خودتون رو درگیر کنید بیشتر درکش میکنید🤴👋
پاسخ مدیر سایت
نگین بخت آذر
دوشنبه سوم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
نگین بخت آذر
سلام عرض ميکنم خدمت استاد محترم خواستم ازتون تشکرکنم بابت دوره بينظيرشاه کليد که بسيارجامع وکاربردي هستش عوض اينکه ازحاشيه صحبت بشه بيشتربه اصل پرداختين واقعاذهنم آزادشده خداميدونه هرروز با شوق ولذت ازين شاه کليداستفاده ميکنم ونتايج عالي اون رو سريعا مشاهده ميکنم خيلي ممنونم خداروشکر همسرم که کلا با اين مسائل مشکل داشت وقتي دوره شمارو گوش کرد کاملا منطقش پذيرفت اصلا اين مدلي کسي صحبت نکرده بود که برامون قابل فهم باشه همش ذهن منطقيمون پس ميزدبراي همين نتيجه هم نميگرفتيم واقعاتبريک ميگم بهتون دورتون مخشره استاددهقاني بزرگوار🙏💫👌
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود بر شما کاربر محترم ورود به بهشت درون راتبریک میگویم خیلی باعث افتخار هست که این دوره با رضایتمندی همه مردم با هر طرز تفکری واقع شده خداراسپاس🤴👋
پاسخ مدیر سایت
رحیم آهنی
دوشنبه سوم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
رحیم آهنی
سلام عرض ميکنم خدمت تمامي اعضاي محترم سايت بهشت درون بويژه استادعزيزمون آقاي دهقاني خيلي از خداوند سپاسگزارم که موفق به تهيه دوره شاه کليد شدم من شغلم تاسيسات ساختمان هست هميشه اين مشکل راداشتم که اکثروقتهابيکاربودم مخصوصادربعضي ازفصل هاي سال کلا کارنداشتم امابلطف دوره فرمول جذب مشتري رو يادگرفتم ديگه لازم نيست به ترمزام فکرکنم من الان ازشاه کليداستفاده ميکنم ومعجزه اون رو سريعاميگيرم اين براي من ازهرچيزي ارزشمندتره حداقل ي کاري يادگرفتم که اصله و نتيجه ميده بهم خداخيرتون بده آقاي دهقاني💐🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود جناب آقای آهنی عزیز خدارو شکر که فرمول جذب انسانها رو بنفع خودت و خانواده ات استفاده میکنی این فرمول برکت و رحمت و ثروت الهی برای داشتن بهشت روی زمین هست🤴👋
پاسخ مدیر سایت
نیلوفرمحسنی
دوشنبه سوم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
نیلوفرمحسنی
سلام استادمحترم جناب آقاي دهقاني عزيز من از دوره شاه کليد خيلي از حساسيت هام رفع شده شغل من آرايشگري هست هميشه دوست داشتم سالن من شلوغ باشه خيلي وقته اين حرفه رودارم اماهميشه باکمبود مشتري روبروبودم امابه لطف شاه کليد تنهاقانون رحمت خداوندهم تعداد مشتري هام افزايش پيداکرده هم پول بيشتري گيرم مياد خواستم ازشماتشکرکنم خيلي ممنونم بابت دوره بسيارارزشمندتون💝🌹
پاسخ مدیر سایت
سلام و درود به شما کاربرمحترم خداروشکر بابت نتایج ارزنده ای که از دوره گرفتید و سپاس بابت اینکه این نتایج ررا باما به اشتراک گذاشتید ورودتان به بهشت درون را تبریک میگویم🤴👋
پاسخ مدیر سایت
زهراجلیلوند
شنبه یکم مهر ۰۲
پاسخ
(7)
()
زهراجلیلوند
سلام آقاي دهقاني استاد عزيزم ان شاءالله درپناه خداوند يکتا از ثروت بينهايت از سلامتي هميشگي بهره مند باشيد چون گفته بوديد ويس وفيلم نفرستيد ايميل ارسال کردم وگرنه انقد ذوق داشتم ميخواستم ويس بفرستم براتون من از دوره شاه کليد شما استفاده کردم و دراين يکماهه که دوره رو دارم گوش ميدم هروز لذت ميبرم از هوشمندي شما درتهيه اين دوره فقط گوش کردن مدام اين فايل ها بصورت ناخوداگاه من رو در همفرکانسي باخواسته هام قرارميده انقدر شيرين و واضح بيان کرديد که گوش دادن به فايل ها ارتعاشم رو تغيير ميده و نتايج اين تغيير رو در زندگيم دارم ميبينم هم در روابط شغليم هم خانوادگيم هم از لحاظ خوش بياري هايي که در طول شبانه روز ميارم واقعا زبان قاصره از اين همه تغيير واقعا خداروسپاس گزارم بابت هدايت شدنم بسمت دوره شما خيلي ممنونم استاد
پاسخ مدیر سایت
سلام و دورد به شما کاربر محترم که برای خودتون ارزش قائل شدید و نتایج و نظرات خودتون را برای ما ارسال مینمایید ویس هم اگر دوست داشتید میتوانید ازطریق پشتیبانی تلگرام ارسال نمایید بیشتر بخاطر اینکه ذهنیت اکثریت که ممکن هست ویس راساختگی جلوه دهد گفتم ازطریق ایمیل شخصی بفرستید تادیگرجای شک نباشد ورودتان به بهشت درون را تبریک میگویم🤴👋
پاسخ مدیر سایت
فرزانه مخبری
چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۰۲
پاسخ
(7)
()
فرزانه مخبری
سلام آقاي دهقان محترم استاد عزيزم هميشه دعاگوتون هستم خبرخوش دارم اينروزا با شاه کليد هرروزم رو شروع ميکنم و راحت لذت ميبرم از زندگي تمام کارام خودش رقم ميخوره قبلا همش ذهنم رو درگيرميکردم تمرکز ميکردم از بس که چرت وپرت ريخته بودن توي مغزما همشون مفت نميارزيد واقعا شما کاروتمام کردي کاملا رها شدم آزاد شدم هروز فقط با استفاده از شاه کليد هر چيزي رو ميکشم سمت خودم من مغازه لباس فروشي دارم قبلا همش نسيه ميفروختم اما وقتي شما گفتي علتش کجاست اومدم درستش کردم الان همش مشتري هاي دست به نقد ميان خريدميکنن شما اصل جهان شمول رو تنها قانون عالم رو خيلي ساده بيان کرديد واقعا خداخيرتون بده متشکرم❤💐❤
پاسخ مدیر سایت
سلام خانم مخبری عزیز خیلی خوشحالم که نظر ونتایج خودتون رو ارسال کردید بله هیچ نیازی به زمان خاصی نیست مقاومت همین اطلاعات اشتباهه امیدوارم بازهم خوش خبرباشید💐👋🤴
پاسخ مدیر سایت
هانی رسولی
چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۰۲
پاسخ
(7)
()
هانی رسولی
سلام آقاي دهقاني عزيز نميدونم من چندمين نفري هستم که هفته اول دوره تونستم به لطف خدا با برداشتن ترمزاي ذهني که توسط آگاهي دوره دريافت کردم دومين معجزه شاه کليد رو رقم بزنم اومدم واسه خودم ي هدف مشخص کردم براساس ترموستات ذهني خودم بدون درنظرگرفتن شرايط فقط از شاه کليد استفاده کردم و کاري بهش نداشتم باورم نميشه انقدر سريع اتفاقات رقم خورد که کيف کردم بجونم چسبيد بدون اينکه کاري بکنم براش همون مبلغ ۸۸ميليون تومان که براي خريدن وسيله اي که مدنظرم بود برام از غيب رسيد اصلا فکر نميکردم انقدر راحت بشه به خواسته ها رسيد ما خودمون رو دست کم گرفته بوديم الان انتظارم بيشتر شده ميخوام ببرم بالاتر بزودي خبرشو ميدم بهتون ممنون استادگرامي که اشکالات دوره هاي ديگه رو هم گفتيد و قفلاروشکستيد خداحفظتون کنه الهي زندگي بکام باشه هميشه💝🙏
پاسخ مدیر سایت
سلام خانم رسولی محترم خداروشکر که موفق به کسب نتیجه موردنظرتون شدید بله واقعا نیازی به زمان خاصی نیست بستگی به آگاهی هر فرد داره وقتی آگاه شدید اون خواسته خلق شده و هیچ مقاومتی نمیتونه مانع ورود اون نعمت بشه👌🤴👋
پاسخ مدیر سایت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

pinterestwhatsupinstagramtelegram
logo

دفتر مرکزی : تهران - خیابان مدنی-ساختمان نگین
تلفن تماس09390941039